Azersun Holding

Topoqraf

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
12.03.24 - 11.04.24

Working conditions

 • Topoqrafiya-geodeziya işlərinin planlaşdırılması və təşkili;
 • Geodeziya və Mühəndislik alətlərindən istifadə etməklə xəritələrin hazrlanmasında tətbiq ediləcək nöqtələri müəyyən etmək;
 • Topogeodeziya işlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə tədbirlər cədvəlinin və çöl nəzarət cədvəlinin tərtibi;
 • Çöl işləri zamanı GPS şəbəkəsinin yaradılmasında, koordinatların təyin edilməsində, zəruri hallarda koordinatların bir sistemdən başqa sistemə keçirilməsində iştirak edilməsi;
 • Müxtəlif miqyaslı xəritələrin tərtib edilməsi, topoqrafiq və xüsusi xəritələrin (planların) hazırlanması, xəritə və sənədlərin sürətlərinin çıxarılması, çoxaldılmasının yerinə yetirilməsi;
 • Kartoqrafiq işlərin dəqiqliklərini nizamlayan normativ sənədlərin və başqa normativ standartlar fondunun tətbiqi üzrə işlərin yerinə yetirilməsi;
 • Xəritələrin tətbiqində və onların hazırlanmasında planın yerinə yetirilməsi haqqında məlumatların toplanması və səhmana salınması, vacibliyi lazım olan avadanlıqların qeydiyyatının aparılması;
 • Xüsusi, dəqiq geodeziya avadanlıqları ilə çöl və kameral geodeziya işlərinin icrası, qravimetrik işlərin yerinə yetirilməsi;
 • Əldə olunmuş məlumatların işlənməsi.

Requirements

 • Təhsil: Ali təhsil;
 • Təcrübə: Müvafiq sahədə minimum 3-5 il;
 • Dil bilikləri: Azərbaycan dili yüksək səviyyədə, ingilis dili arzuolunandır;
 • Kompüter bacarıqları: MS Office (əla) , Autocad, Netcad proqramlarını yaxşı dərəcədə bilməli;
 • Ezamiyyətə gedə bilməli.


This job has expired