Facility Management Group

Smeta mühəndisi

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
30.01.24 - 29.02.24

Working conditions

 • Tikinti üzrə verilmiş memarlıq və konstruktiv həllər əsasında smetaların tərtib edilməsi;
 • Layihə sənədlərinə, tikinti norma və qaydalarına, texniki şərtlərə və başqa normativ sənədlərə əməl olunmasına nəzarət edilməsi;
 • Layihə üzrə görülən işlərin günlük və həftəlik iş planının hazırlanması;
 • Görülmüş işlər üzrə aylıq və həftəlik hesabatların hazırlanıb layihə rəhbərinə təqdim olunması;
 • İşlərin, xidmətlərin görülmə müddətlərinin ixtisara salınmasının mümkünlüyünün araşdırılması, onların yerinə yetirilməsi prosesinin hazırlanması, lazımi texniki materiallar, məlumatlar və avadanlıqla təmin olunmanın nəzərə alınması;
 • Obyektlərin layihələndirilməsi üçün ilkin məlumatların hazırlanması, layihələndirmə üçün tapşırıqların tərtib edilməsi;
 • Cari layihələndirmə üçün əmək üzrə limitlərin paylaşdırılmasının hazırlanması;
 • Yeni normativ qiymət, preyskurant, kataloqlar, vahid qiymətlər toplusu və s. qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar, vaxtlı-vaxtında layihə-smeta sənədlərində lazımi dəyişikliklərin edilməsi;
 • Tikintisi başa çatmış obyektlərin layihələndirilməsinə çəkilən xərclərin silinməsi üçün mühasibatlığa lazımi sənədlərin təqdim edilməsi;
 • Layihə-axtarış işləri üzrə tapşırıqların icrası haqqında aylıq, illik hesabatların tərtib edilməsi;
 • Vahid qiymət analizləri;
 • Aralıq ödənişlərinə nəzarət;
 • Müqaviləyə daxil olmayan iş həcminin dəyərləndirilməsi;
 • Layihə cizgilərində dəyişikliklərin sənədləşdirilməsi və büdcənin yenilənməsi;
 • Tikinti materialları və inventarına nəzarət;
 • Layihə ilə bağlı proqresin sənədləşdirilməsi;
 • Sub-podrat firmalara müqavilə ödənişlərinin təhlili və tətbiqi;
 • BOQ qiymətləndirmə.

Requirements

 • Təhsil: Sənaye və mülki tikinti və ya inşaat mühəndisliyi üzrə ali təhsil;
 • Təcrübə: Müvafiq sahədə 3 ildən az olmayan iş təcrübəsi; 
 • Kompüter bacarıqları: MS Word, MS Excel, MS Project, AutoCad, MS Excel yüksək səviyyədə tələb olunur;
 • Eskiz və işçi layihəni oxuma bacarığı;
 • Məsuliyyətli, dəqiq və işini vaxtında, keyfiyyətli təhvil verilməsi;
 • Müstəqil və ya komanda daxilində işləmək bacarığı;
 • Fikrini detallar üzərində cəmləşdirmək və bir necə işi eyni zamanda aparmaq bacarığı;
 • Azərbaycan Respublikasının ərazisində mövcud tikinti norma və qaydaları, eləcə də, müvafiq normativ hüquqi aktlarını;
 • Layihə-smeta sənədlərinin işlənib hazırlanmasının təşkilini, onların razılaşdırma və təsdiq etmə qaydalarını;
 • Smeta, smeta-maliyyə hesablamaları və kalkulyasiyaların tərtib olunması üzrə metodiki və vahid qiymətlərin toplu və kataloqlarının, inşaat materialları, konstruksiya, məmulat, avadanlıqların quraşdırılması üzrə, qiymətlər cədvəllərinin preyskurant topluları və avadanlıqların, materialların tipləşdirilimiş dəstlərinin tərtib və istifadə olunma qaydalarını;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını.


Related vacancies