Azersun Holding

SƏTƏM üzrə mütəxəssis

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
17.05.24 - 16.06.24

Working conditions

 • Müəssisə:  Al Market MMC;
 • İş yerlərində əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyinə nəzarət etmək;
 • İstehsalatda zədələnmə səbəblərinin analizi və qarşısını almaq üçün tədbirlər hazırlamalı və onların həyata keçirilməsini təşkil etmək;
 • İş yerləridə sanitar texniki vəziyyətin yoxlanılmasında iştirak etmək;
 • İş şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönələn kompleks planların hazırlanmasını təşkil etmək;
 • Müvafiq nümayəndələr ilə birlikdə binaların, tikililərin, maşın və mexanizmlərin, qurğuların, işçilərin kollektiv və fərdi mühafizə vasitələrinin, sanitartexniki qurğuların vəziyyətini və ventillyasiya sistemlərinin əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və ətraf mühitin mühafizəsinin tələblərinə uyğunluğunun yoxlamaq;
 • Struktur bölmələrində ətraf mühitin çirkləndirilməsinin qarşısını almaqdan ötrü tədbirlərin görülməsində iştirak etmək;
 • Təxliyyə planının hazırlanmasında iştirak etmək və işçilərə bu barədə təlimat keçmək;
 • Müəssisədaxili intizam qaydalarına, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və sanitargigiyena norma və qaydalarına riayət etmək;
 • Əmək müqaviləsi ilə üzərinə götürdüyü vəzifələrin vaxtında və lazımınca icra etmək və onların pozulmasına yol verməmək;
 • Fəaliyyəti ilə bağlı mütəmadi olaraq birbaşa rəhbərinə hesabatlar hazırlayıb təqdim etmək;
 • Birbaşa rəhbərinin konkret tapşırıq və sərəncamlarını yerinə yetirmək;
 • İşə götürülənlərlə giriş təlimatı aparmalı və işçilərə əməyin mühafizəsi üzrə ortaya çıxan məsələlərin aradan qaldırılmasına köməklik etmək;
 • İş şəraitini, avadanlıqları və təcrübələri təhlükəsizlik standartlarına və dövlətin tələblərinə uyğunluğunu təmin etmək məqsədi ilə onları təftiş etmək və qiymətləndirmək.

Requirements

 • Təhsil: Ali;
 • Kompüter bacarıqları: MS Office proqramlarında hesabat və təqdimatların hazırlanmasını bilməli;
 • SƏTƏM üzrə ilkin biliklər.


This job has expired

Related vacancies