Azərbaycan Dəmir Yolları

Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi üzrə aparıcı mütəxəssis

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
16.05.24 - 15.06.24

Working conditions

 • İstehsalatda əməyin mühafizəsi işini təşkil etmək və əlaqaləndirmək;
 • İstehsalat işçiləri tərəfindən əməyin mühafizəsi üzrə qanunvericilik və digər normativ hüquqi aktlara əməl edilməsinə nəzarət etmək;
 • İstehsalatda bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması və əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə profilaktik tədbirlər hazırlamaq;
 • İş yerində işçilər üçün təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılmasını və təlimatlandırılmaların keçirilməsini həyata keçirmək;
 • Yeni işə qəbul olunanlara əməyin mühafizəsi üzrə giriş təlimatlarını keçmək;
 • Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit (SƏTƏM) qaydaları haqqında mütəmadi təlimlərin keçirmək;
 • Təxliyyə planının hazırlanmasında iştirak etmək və işçilərə bu barədə təlimat keçirmək;
 • İşçilərə əməyin mühafizəsi üzrə ortaya çıxan məsələlərin aradan qaldırılmasına köməklik etmək;
 • SƏTƏM üzrə təlimatların işlənib hazırlanmasında iştirak etmək;
 • Keyfiyyətə Nəzarət Planının hazırlanmasına və icrasına nəzarət etmək;
 • Keyfiyyət Sisteminin qurulmasında iştirak etmək;
 • İş yerlərində sanitar texniki vəziyyətin yoxlanılmasında iştirak etmək;
 • İş şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönələn kompleks planların hazırlanmasını təşkil etmək;
 • Binanın, qurğuların və avadanlıqların əməyin mühafizəsi üzrə texniki vəziyyətin yoxlanılmasında iştirak etmək;
 • Struktur bölmələrində, istehsalatda ətraf mühitin çirkləndirilməsinin qarşısını almaqda tədbirlərin görülməsində iştirak etmək;
 • İstehsalatda bədbəxt hadisələrin araşdırılmasında iştirak etmək;
 • Mövcud forma və qaydalara uyğun olaraq hesabat aparmaq;
 • Cəmiyyətin daxili intizam qaydalarına riayət etmək;
 • İş yerlərində əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyinə nəzarət etmək.

Requirements

 • Əməyin təhlükəsizliyi, ətraf mühit və keyfiyyətin idarəedilməsi sistemləri sahəsində əsas tələb və prinsipləri (İSO 9001:2015) bilməli;
 • Müvafiq qanunvericilik aktları və normalarını bilməli;
 • İşlənib hazırlanan və istifadə olunan texniki vasitələrin iş prinsipini, texniki və konstruktiv xüsusiyyətlərini bilməli;
 • Tədqiqat metodlarını, işin yerinə yetirilməsinin qayda və şərtlərini bilməli;
 • Texniki sənədlərin tərtibi və rəsmiləşdirilməsi üzrə qüvvədə olan standartları, texniki şərtləri, əsasnamə və təlimatları bilməli;
 • Təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin qayda və normalarını bilməli;
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunvericiliyi, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarına dair biliklər;
 • Problem həlletmə;
 • Təşəbbüskarlıq;
 • Diqqətlilik.
 • Vakansiya ilə maraqlanan şəxslər https://career.ady.az/Vacancy/Get?id=4893#vp linkinə keçid edərək müraciət edə bilər.


Related vacancies