Facility Management Group

Havalandırma sistemləri üzrə mütəxəssis

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
01.02.24 - 02.03.24

Working conditions

 • İsitmə-soyutma, hava tədarükü sistemlərin, avadanlıqların mexaniki, elektrik, elektron və avtomatlaşdırılmış hissələrində müayinə, texniki xidmət, təmir-bərpa, quraşdırma və sazlama işlərin icrası;
 • Mexaniki sistemlərdə təhlükələrin, potensial risklərin, istismar standartlarından kənarlaşma hallarının müəyyən edilməsi, aradan qaldırılması və qeydiyyata alınması;
 • İsitmə-soyutma, hava tədarükü sistemlərində mövcud avadanlıq, elementlərin əvəzlənməsi, yeni avadanlıqların, elementlərin quraşdırılması, sazlanması, sınağı və istismara buraxılması;
 • Müxtəlif müayinə və sınaq cihazları və alətləri vasitələri ilə sistemin, elementlərin işçi göstəricilərinin yoxlanılması, nasazlıqların və kənarlaşmaların aşkarlanması;
 • Aşınmış avadanlıqların və onların elementlərinin təmiri, bərpa edilməsi və yenisi ilə əvəz edilməsi;
 • İcra edilən işlərin, müayinələrin və sınaqların qeydiyyata alınması və müvafiq hesabatların təqdim edilməsi;
 • İsitmə-soyutma, hava tədarükü sistemlərin, avadanlıqların əvəzlənməsi üçün texniki tələblərin müəyyən edilməsi və lazım olduqda alternativ təkliflərin verilməsi;
 • Əmək təhlükəsizlik qaydalarına və əsas fəaliyyət göstəriciləri tələblərinə riayət edilməsi;
 • İşlər üzrə hesabatlılıq qaydalarına riayət edilməsi və müvafiq qeydiyyatların rəqəmsal formatda aparılması.

Requirements

 • Təhsil: Müvafiq sahə üzrə peşə və ya ali təhsil;
 • Təcrübə: Müvafiq sahə üzrə minimum 5 il təsdiqli iş təcrübəsi;
 • Müvafiq ixtisası təsdiq edən təlim şəhadətnaməsi;
 • Əla fiziki sağlamlıq və yüksəklikdə iş bacarığı;
 • Yaşayış və kommersiya ərazilərinə dair isitmə-soyutma və havalandırma standartlar və tələblər üzrə əsaslı biliklər;
 • Yaxşı ünsiyyət və hesabatlılıq bacarıqları;
 • Fövqəladə və qəza hallarında səriştəli hərəkət etmək bacarıqları.


Related vacancies