AzerGold CJSC

CİS üzrə baş mütəxəssis

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
06.05.24 - 05.06.24

Working conditions

 • Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə əlaqədar CİS üzrə innovativ planların tərtib edilməsində iştirak etmək;
 • Müxtəlif miqyaslı xəritələrin tərtibi işlərində iştirak etmək;
 • Müvafiq proqram təminatlarından (Microsoft Office, ArcGis, Micromine və sair) istifadə etməklə məlumat bazalarının yaradılmasının həyata keçirilməsində iştirak etmək;
 • Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə əlaqədar aparılan geoloji-kəşfiyyat işləri sahələrinin coğrafi koordinatlarının müəyyən edilməsini və vaxtı-vaxtında məlumat bazasına daxil edilməsini həyata keçirtmək;
 • Faydalı qazıntı yataqlarının ehtiyatlarının hesablanması üçün buruq qazmalarından və digər dağ-mədən işlərindən alınan emprik məlumatların məxsusi proqramlarda hesablanmasını hazırlamaq;
 • Rəqəmsal xəritənin tərtib etdirilməsi üçün məkan məlumatların konvertasiyasını həyata keçirmək;
 • Müxtəlif təyinatlı xəritələrin, planlar və sxemlər hazırlamaq;
 • Geoloji və coğrafi məlumatları məlumat bazasına yığmaq, redaktə etmək;
 • Skan olunmuş xəritələrdən, planlardan və kosmik təsvirlərdən məlumatları rəqəmsallaşdırmaq;
 • Podratçıların fəaliyyət göstəricilərinin toplanılması və qrafik əks olunması;
 • Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə əlaqədar aparılan geoloji-kəşfiyyat işləri sahələrinə dair situasiya planlarını, o cümlədən geoloji ayırma sənədlərin əldə edilməsi məqsədi ilə dövlət qurumlarına təqdim edilməsi nəzərdə tutulan aidiyyəti sənədləri hazırlamaq;
 • Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə əlaqədar aparılan geoloji-kəşfiyyat işləri sahələrinin sərhədlərinin müəyyən edilməsinə dair rəqəmsal işlərin yerinə yetirilməsində iştirak etmək;
 • Əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyasını vicdanla yerinə yetirmək;
 • Əmək intizamına və müəssisədaxili intizam qaydalarına əməl etmək.

Requirements

 • Təhsil: Bakalavr təhsili - Coğrafi informasiya sistemləri, xəritəçəkmə, geodeziya, coğrafiya, geologiya;
 • Təcrübə: Müvafiq sahədə minimum 3 il;
 • Kompüter bacarıqları: MS Office proqramları, 3 ölçülü mədən proqram təminatları ilə işləmə bacarığı (Surpac, Micromine və s.), 2 ölçülü proqram təminatı ArcGİS ilə işləmə bacarığı Google Earth, Mapİnfo proqram təminatları yaxşı səviyyədə işləmə bacarığı;
 • Dil bilikləri: Azərbaycan dili səlis, Rus və İngilis dilləri yaxşı səviyyədə tələb olunur;
 • Koordinat sistemləri, proyeksiya, datum, geod haqqında biliklərə malik olması;
 • Kosmik təsvirlər barəsində və kosmik təsvirlərin deşifrələnmə prinsiplərini bilmək;
 • Lidar texnalogiyaların tətbiqi prosessləri barəsində biliklərinə malik olmaq;
 • Məkan məlumatların standarlarını (topologiya daxil olmaqla) bilmək;
 • SQL sorğu proqramlaşdırma dilində sorğular yazmaq;
 • Geoprosesing vasitəsi ilə modellər yaratmaq (Model builder);
 • Məlumat bazaların yaradılmasını bacarmaq;
 • CİS üzrə innovativ planları tərtib edilməsində iştirak etmək;
 • CİS təhlillərini aparmaq
 • 3D proqramlarında işləmək bacarığı (Micromine, Surpac, Datamine, Leapfrog və s.);
 • Formaya doldurulmuş məlumatlar əsasında əsas fəaliyyət göstəriciləri lövhəsində bu məlumatların qrafik və ya digər formatda əks etdirilməsi;
 • Mövcud olduqda kartoqrafik məhsulların istehsalı üçün istifadə olunan proqram təminatları üzrə sertifikatlar (ArcGİS Desktop&Extensions, ArcGIS Server, MapInfo Professional, AutoCAD Map 3D, SQL və s.);
 • Əməkdaşlıq, davamlı inkişaf, məsuliyyət, vizyon, planlaşdırma və təşkiletmə, liderlik bacarıqları.
 • Vakansiya ilə maraqlanan şəxslər https://careers.azergold.az/daxil-ol linkinə keçid edərək müraciət edə bilər.