SOCAR

Böyük hüquq məsləhətçisi

1344 ₼
Full-time
Baku, Azerbaijan
12.03.23 - 11.04.23

Working conditions

 • Departamentin digər struktur bölmələrində fəаliyyət sаhəsinə аid оlаn məsələlərin həllinə hüquqi yаrdım göstərmək, məsləhətlər vеrmək, zəruri hаllаrdа sаhəsinə аid оlаn məsələlər ilə əlаqədаr digər şöbələr ilə birlikdə fəаliyyət göstərmək;
 • Bütün fəаliyyəti ilə departamentin mənаfеyini qоrumaq və оnun qаrşısındа durаn məqsədlərə nаil оlmаq üçün хidmət еtmək;
 • Hüquq sаhəsində qаbаqcıl təcrübəni öyrənmək və tətbiq еtmək, mütəmаdi оlаrаq pеşəkаrlıq səviyyəsini аrtırmaq;
 • Vəzifə kоnfidеnsiаllığınа riаyət еtmək;
 • Müqavilələrin hazırlanmasında iştirak etmək;
 • Vətəndaşlardan, müxtəlif dövlət orqanlarından, idarə, müəssisə və təşkilatlardan icraatına daxil olan aidiyyəti müraciətlərə, ərizə və şikayətlərə qanuna müvafiq qaydada və qanunda nəzərdə tutulmuş müddətlərdə baxılmasını təmin etmək, daxil olmuş pretenziya və iddia ərizələrinə baxmaq, onlara cavablar hazırlamaq, həmçinin başqa fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı pretenziya vermək və iddia ərizəsi ilə aidiyyatı məhkəmələrə müraciət etmək;
 • Şöbənin icraatına daxil olan sənədlərin qeydiyyatını aparmaq və onları arxivləşdirmək;
 • Departamet üzrə hüquqi əhəmiyyət kəsb edən sənədlərin hazırlanmasında iştirak etmək.

Requirements

 • Təhsil: Ali;
 • Təcrübə: Müvafiq sahə üzrə 2 il;
 • Məsuliyyət;
 • Nizam-intizam;
 • Dürüstlük;
 • Etik davranış;
 • Peşəkarlıq;
 • Şifahi özünü ifadə;
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını;
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsini;
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsini;
 • İnzibati Xətalar Məcəlləsinin tələblərini;
 • “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair təlimat”ı bilməlidir. 


Related vacancies