Azerbaijan SuperMarket

Tikinti üzrə mühəndis

By agreement 67
Full-time
Baku, Azerbaijan
11.07.24 - 10.08.24

Working conditions

 • Yeni və mövcud bina və qurğular üçün tikinti, təmir və uyğunlaşdırılmış təkrar istifadə ehtiyaclarını müəyyən etməyə kömək etmək;
 • Tikinti işlərinə nəzarət etmək və daxili Bravo layihələrinin ev sahibləri və podratçıları və müstəqil tikinti layihələrinin podratçıları ilə işlərdə Bravonun tikinti sahəsinin nümayəndəsi olmaq;
 • Podratçı tərəfindən tikinti/quraşdırma, ilkin istismara verilməsi və obyektlərin istismara verilməsi ilə bağlı işlərin layihə spesifikasiyasına, iş həcminə və təsdiq edilmiş layihə cədvəlinə uyğun yerinə yetirilməsinə cavabdehlik daşımaq;
 • Tikinti podratçıları, layihənin maraqlı tərəfləri, layihənin idarə edilməsi və şirkət rəhbərliyi arasında hərəkətləri və gözləntiləri əlaqələndirmək;
 • Yeni binalar/qurğular üçün icazə cizgilərinin hazırlanması prosesinə və təşkilinə köməklik göstərmək;
 • Ardıcıllıq və düzgünlük üçün tikinti çertyojlarının və ya digər nəticələrin nəzərdən keçirilməsi;
 • İşin gedişatına nəzarət etmək və üst Rəhbərliyə layihənin təfərrüatları, o cümlədən gedişatı, risklər və imkanlar barədə vaxtında hesabat vermək;
 • Tikinti məhsuldarlığına və qrafik icrasına nəzarət etmək və qənaətbəxş olmayan performansın səbəblərini araşdırmaq;
 • Əməliyyat prosedurlarına/iş təlimatlarına dəyişiklik etməklə təkmilləşdirmə üçün tövsiyələr vermək və tədbirlər görmək;
 • Tikinti Layihələri Menecerinə obyektlərin təhvil-təslim prosesində səhvlər siyahısının hazırlanmasında köməklik etməkr, təhvil-təslim prosesinin gedişinə nəzarət etmək;
 • Binaların, infrastrukturların və obyekt avadanlıqlarının quraşdırılmasına, yoxlanılmasına, təmirinə, nasazlıqların aradan qaldırılmasına və gündəlik texniki xidmətə nəzarət etmək;
 • Şikayətləri həll etmək üçün lazım olduqda düzəldici tədbirləri tövsiyə etmək;
 • Şikayətlər hər həftə qeyd olunmalı və Tikinti Layihələri Menecerinə məlumat verilməlidir.

Requirements

 • Təhsil: İnşaat və oxşar sahələrdə ali təhsil;
 • Təcrübə: Mülki inşaat sahəsində 5-10 il iş təcrübəsi;  
 • Dil bilikləri: Rus və ya ingilis dili biliyi (yazılı və şifahi ünsiyyət qurmaq səviyyəsində);
 • Mürəkkəb məsələləri texniki olmayan həmyaşıdlara və rəhbərliyə çatdırmaq bacarığı;
 • Komanda da işləmək bacarığı, nəticə yönümlü, problem həll etmə qabiliyyətlər.


Related vacancies