SR Construction

Smeta üzrə mütəxəssis

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
08.02.24 - 09.03.24

Working conditions

 • Verilmiş layihələrə əsasən Tikinti Norma və Qaydaların tələblərinə uyğun normativ sənədlərin, smetaların hazırlanması və ya dəyişiklik zamanı onlara düzəlişlərin edilməsi;
 • Tikinti quraşdırma, Rekonstruksiya və təmir işləri üçün işçilik, əmək haqqı, inventar ,maşın-mexanizm və s. xərclərinin normativlərinin və vahid həcm üçün qiymətlərinin hesablanması;
 • Əsaslı tikinti-quraşdırma və təmir işləri üçün təklif və razılaşma qiymətləri hesablamalarını analiz etmək və smeta sənədlərini hazırlamaq;
 • Layihələr üzrə smeta sənədlərinin uçotunun aparılması və smeta maliyyə hesablamalarının sistemləşdirilməsi;
 • Layihələrdə iş həcmlərinin və materialların miqdarının hesablanması; bazar qiymətlərinə uyğunluğunun yoxlanılması;
 • Hazırlanmış smetaya uyğun olaraq iş həcimlərinə nəzarətin həyata keçirilməsi və forma 2 lərin tərtib edilməsi;
 • Digər şöbələrin iştirakı ilə tikinti obyektlərinin plan-hesablama qiymətlərinin tərtib olunması, habelə tikintinin iqtisadi göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi işlərini təşkil edir;
 • Yeni texnika və texnologiyanın, əməyin elmi təşkilinin, səmərələşdirici təkliflərin effektliyinin hesablanmasında iştirak edir;
 • Sifarişçi, subpodrat və ya mal göndərən təşkilatlar tərəfindən müqavilə öhdəlikləri pozulduğu hallarda, peniya və cərimələrin tutulmasına dair iddia işini təşkil edir və forma 2 lərdə tətbiq edir;
 • İnşa edilən obyektlərin maliyyələşdirilməsinin rəsmiləşdirilməsində iştirak edir;
 • Qiymətlərin dəyişilməsi ilə əlaqədar olaraq smeta sənədlərində müvafiq əlavə və dəyişikliklər edir;
 • Xərclərin smetaya uyğun maddələr üzrə işlənilməsi;
 • Smetada nəzərdə tutulmuş material növlərinin dəyişdirilməsinin smetaya təsirlərinin hesablanması və uyğun dəyişikliklərin edilməsi.

Requirements

 • Yaş: 28-40;
 • Təhsil: Ali təhsil (Sənaye və mülki tikinti və ya inşaat mühəndisliyi üzrə);
 • Təcrübə: İnşaat sahəsində iş təcrübəsi 3 ildən az olmamaq şərtilə;
 • Dil bilikləri: Azərbaycan, Rus dili biliyi (arzuolunandır);
 • Kompüter bacarıqları: MS Word, MS Excel, MS Project, AutoCad, 1C Mühasibatlıq /UPP;
 • Məsuliyyətli, dəqiq və işini vaxtında, keyfiyyətli təhvil verilməsi;
 • Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə; 
 • Eskiz və işçi layihəni oxuma bacarığı;
 • Tikinti materiallarının növləri və xüsusiyyətlərini;
 • Tikinti texnologiyasını;
 • Tikinti norma və qaydalarını, material sərfi normalarını;
 • Smeta sənədlərinin hazırlanması üçün ümumi tikinti işlərin həcmlərinin təhlili və hesablanmasını;
 • Smeta sənədlərinin hazırlanması üçün normativ sənədləri və digər metodiki göstərişləri.


Related vacancies