Ramco CJSC

Smeta mühəndisi

2200 ₼
Full-time
Baku, Azerbaijan
04.06.24 - 04.07.24

Working conditions

 • Tikinti quraşdırma və təmir işləri üzrə smetaları tərtib etmək;
 • Qiymətlərin və ya həcmlərin dəyişməsi zamanı smetada müvafiq dəyişikliklər etmək; 
 • Layihə təşkilatları tərəfindən tərtib edilmiş smetaların düzgünlüyünü yoxlamaq və rəy hazırlamaq;
 • Podrat və subpodratçıların cəlb edilməsi üçün sahədən təqdim edilmiş tələbnamə əsasında materiallar və ya işçiliyin spesifikasiyası, sayı və texniki xarakteristikasını təsdiqlənmiş smeta əsasında yoxlamaq və müvafiq departamentlərə yönəltmək;
 • Smeta sənədlərinin qeydiyyatını aparmaq, smeta hesablamalarını sistemləşdirmək;
 • Bütün növ təmir-tikinti işləri üzrə smeta dəyərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə araşdırma aparmaq, alınan məlumatları sistemləşdirmək;
 • İstehsalatın effektivliyinin artırılması və tikinti quraşdırma işlərinin maya dəyərinin azaldılması ilə bağlı təkliflər vermək;
 • Smetaların tərtibi üçün bazar qiymətlərini analız edərək xidmətlərin, materialların və s. vahid həcminin qiymətlərini müəyyən etmək;
 • Tikinti norma və qaydalarına əsasən normativ sənədlərin hazırlanmasında iştirak etmək;
 • Görülmiş işlər üzrə aktların tərtib edilməsində iştirak etmək;
 • Görülən işlərin smeta dəyəri ilə bağlı arayışlar hazırlamaq.

Requirements

 • Təhsil: Ali təhsil (Mühəndislik ixtisası üzrə üstünlükdür); 
 • Təcrübə: Tikinti layihələrinin idarəedilməsi sahəsində azı 3 illik iş təcrübəsi;
 • Kompüter bacarıqları: MS Office, Autocad proqramlarında işləmək bacarığı;
 • Dil bilikləri: Azərbaycan dili biliyi yaxşı səviyyədə, Rus dili biliyi üstünlükdür;
 • Yüksək səviyyədə ünsiyyət bacarığı; 
 • İdarətmə bacarığı.


Related vacancies