Location Baku, Azerbaijan
Work type Full-time
Category Engineering
Vacancy date 25.01.23 24.02.23

Working conditions

 • İş yerində əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyinə nəzarət etməlidir;
 • İstehsalatda zədələnmə səbəblərinin analizi və qarşısını almaq üçün tədbirlər hazırlamalı və onların həyata keçirilməsini təşkil etməlidir;
 • İş yerində sanitar texniki vəziyyətin yoxlanılmasında iştirak etməlidir;
 • İş şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönələn kompleks planların hazırlanmasını təşkil etməlidir;
 • Binanın, qurğuların və avadanlıqların əməyin mühafizəsi üzrə texniki vəziyyətin yoxlanılmasında iştirak etməlidir;
 • Struktur bölmələrində, istehsalatda ətraf mühitin çirkləndirilməsinin qarşısını almaqda tədbirlərin görülməsində iştirak etməlidir;
 • İşə götürülənlərlə giriş təlimatı aparmalı və işçilərə əməyin mühafizəsi üzrə ortaya çıxan məsələlərin aradan qaldırılmasına köməklik etməlidir;
 • Qulluqçuların və mühəndis texniki işçilərin əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik təlimatı üzrə biliklərinin yoxlanılmasında və attestasiya komissiyasının işində iştirak etməlidir;
 • Xidmətlərə təlimatların işlənib hazırlanmasında kömək etməlidir;
 • İstehsalatda bədbəxt hadisələrin araşdırılmasında iştirak etməlidir;
 • İşçilərin əməyin mühafizəsi üzrə ərizə, məktub və şikayətlərinə baxmalı və lazımi ölçülər götürməlidir;
 • Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə mühəndisi mövcud forma və qaydalara uyğun olaraq hesabat aparmalıdır;
 • Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyi üzrə mühəndis nəzarət etməlidir;
 • Sağlam və təhlükəsiz iş şəraiti yaratmaq üçün tədbirlərin aparılmasına nəzarət etməlidir.
 • Əməyin mühafizəsi üçün norma, qayda və təlimatları yerinə yetirməlidir;
 • Səsküyün səviyyəsinin, titrəmənin, çirklənmənin, tozlanmanın, işıqlanmanın, temperaturun, nəmişliyin və başqa istehsalat faktorlarının ölçülməsini qrafik üzrə aparılmalıdır;
 • Aspirator və ventilyasiya sistemlərinin keyfiyyətli işləməsinə nəzarət etməlidir;
 • Qoruyucu qurğuların və mühafizə vasitələrinin vəziyyətinə nəzarət etməlidir;
 • İş yerində təlimatların vaxtında və keyfiyyətli aparılmasını təmin etməlidir;
 • İşçilərin əməyin mühafizəsi dərslərinin təşkilinə, biliklərinin yoxlanılmasına və attestasiyadan keçirilməsinə nəzarət etməlidir;
 • İstehsalatda bədbəxt hadisələrin uçotuna və araşdırılmasına nəzarət etməlidir;
 • İşçilərə verilən xüsusi geyimlərin, ayaqqabıların, fərdi mühafizə vəsaitələrinin və digər vasitələrin qorunmasına, yuyulmasına, təmizlənməsinə, qurudulmasına və zərərsizləşdirilməsinə nəzarət etməlidir;
 • Xidmətlərdə əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyinə ayrılmış vəsaitlərin düzgün xərclənməsini təşkil etməlidir;
 • İş qrafiki: 5 günlük.

Requirements

 • Təhsil: Müvafiq ali texniki təhsil;
 • Təcrübə: Müvafiq vəzifədə 1-3 il;
 • Kompüter bacarıqları: MS Office (MS Word, MS Excel) üzrə biliyin olması;
 • Sahə üzrə tələb olunan sertifikatların mövcudluğu;
 • Əməyin mühafizəsi üzrə yerli və beynəlxalq standartların mükəmməl bilməsi;
 • Planlama, analiz və idarəetmə bacarığı.

Follow us on Teleqram for more vacancies.

Related vacancies