Karabakh Group

Sahə mühəndisi

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
27.03.24 - 26.04.24

Working conditions

 • Təyin edilmiş layihədə, sahədə tikinti-quraşdırma işləri planının işçi çertyojlara, işlərin aparılması layihəsinə, tikinti norma və qaydalarına,istehsalat planına və normativ sənədlərə uyğun olaraq yerinə yetirilməsini təmin etmək;
 • Layihələr üzrə araşdırmalar etmək;
 • Material sərfini hesablamağı bacarmaq;
 • Müvafiq hesabatlarla (Texniki, material və aktlar) işləməyi bacarmaq; İş yerlərində işçiləri əməyin təhlükəsizliyi qaydalarına dair təlimatlandırmaq və tikinti işlərinin istehsalı üçün işçilər tərəfindən texnoloji əməliyyatlarının aparılması zamanı təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmələrinə nəzarət etmək;
 • Layihələşdirmə, tikinti, istehsalat, əməyin və idarəetmənin təşkili, metroloji təminat, texniki nəzarət, elmi-texniki fəaliyyət üzrə işləri yerinə yetirmək;
 • Obyektdə işləyən işçi briqadaları və onların tərkibinə daxil olmayan dəstə və ayrı-ayrı işçiləri təyin etmək, onların istehsalat tapşırıqlarını müəyyənləşdirmək, onlara iş təlimatı keçmək.

Requirements

 • Təhsil: Ali təhsil (Sənaye və mülki tikinti ixtisası üzrə),
 • Kompüter bacarıqları: MS Office proqramları, AutoCad;
 • Təcrübə: Müvafiq sahədə 5 ildən az olmayaraq iş stajı;
 • Ünsiyyət və komandada işləmək bacarıqları;
 • İşinə məsuliyyətli və dəqiq yanaşmalı;
 • Fikrini dəqiq, dolğun və özünə əminliklə təqdim etmə bacarığı.


Related vacancies