SOCAR

Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri üzrə sahə rəisi

1934 ₼
Full-time
Baku, Azerbaijan
19.04.24 - 19.05.24

Working conditions

 • Quraşdırılmış avadanlığın saxlanılması və konservasiyasının düzgünlüyünə nəzarət etmək;
 • Qurğu və avadanlıqlara profilaktik baxış qrafiklərinin yerinə yetirilməsini təmin etmək;
 • Yeni alınmış avadanlıq və alətlərin yararlığının yoxlanlması üçün komissiyanın çağırılmasını təşkil etmək və tərtib edilmiş qüsur aktını imzalamaq;
 • Yeni və işlənmiş avadanlıqların defektoskopiya olunmasında iştirak etmək və defektoskopiya aktını təsdiq etmək;
 • Yan lülənin qazılmasında avadanlıq və texnikanın quraşdırılmasında iştirak etmək və tərtib edilmiş müvafiq aktları imzalamaq;
 • Rəhbərlik etdiyi struktur bölmə üzrə iş bölgüsünü aparmaq;
 • Rəhbərlik etdiyi struktur bölmə üzrə illik əməliyyat planlarını, aylıq, həftəlik və ya gündəlik tapşırıqları hazırlamaq və icrasına nəzarət etmək;
 • İşçilərin seçimində iştirak etmək;
 • İşçilərin təlim ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi və inkişafı ilə əlaqədar fəaliyyətləri icra etmək;
 • İşçilərin intizamını təmin etmək;
 • İşçilərin motivasiyası, effektivliyinin artırılması və sosial ehtiyaclarının qarşılanması üçün tədbirləri həyata keçirmək;
 • İşçiləri qiymətləndirmək;
 • Struktur fəaliyyətinin inkişafı üçün planlar və təkliflər hazırlamaq;
 • İşə qəbul imtahanlarında iştirak etmək;
 • Əmək intizamını pozan işçilərin intizam qaydalarına uyğun olaraq cəzalandırılması üçün təkliflər vermək;
 • İllik mal-material və avadanlıqlar üzrə tələbnamələrin hazırlanmasında iştirak və alınmış aktları imzalamaq;
 • Xəbərdarlıq təmir plan qrafikinin hazırlanmasında iştirak etmək;
 • Qəzalı, yan lülənin qazılması və mürəkkəbləşmiş quyular barədə üst qurumun aidiyyatı üzrə istehsalat şöbəsinə məlumat vermək;
 • Quyularda görülən və görüləcək işlər barədə məlumatları rəhbərliyə təqdim etmək;
 • Texniki-iqtisadi göstəricilər, sementin sərfi, yuma işləri və boşdayanmalar haqqında hesabatların müvafiq qaydada hazırlanmasını və təqdim olunmasını təmin etmək;
 • Növbədən kənar hazırlanmış tələbnamələri təsdiqləmək.

Requirements

 • Quyuların yeraltı və əsaslı təmir texnoloqiyasını və onun təşkilini;
 • Sahəyə aid olan qərar, əmr, sərəncam, və başqa rəhbər materialları;
 • Neft və qaz yataqlarının işlənməsi texnologiyasının əsaslarını;
 • Quyuların yeraltı və əsaslı təmirində istifadə olunan avadanlıqların və alətlərin texniki xarakteristikalarını;
 • Quyunun müayinəsi qaydalarını;
 • Quyuağzının sınanması işlərini;
 • Kəmərdəki defektlərin örtülməsi və kəmərin hermetikliyə sınanması qaydalarını;
 • Quyuların sementlənməsini;
 • Təcridetmə işlərini;
 • Maili istiqamətlənmiş qazma işlərini;
 • Quyudibinin möhkəmləndirilməsi işlərini;
 • Quyudibi zonaya təsiri qaydalarını;
 • Quyularda tutucu işlərini;
 • Quyuların ləğvi və konservasiyası qaydalarını;
 • İşçi meydançanın salınması qaydalarını;
 • Boru kəmərlərinin istismar qaydalarını;
 • Buruq inşaası, quraşdırılması və sökülməsi işlərini;
 • Buruq inşaası, quraşdırılması və sökülməsi işlərini;
 • Qoruyucu kəmərlərdə zədələrin aradan qaldırılması qaydalarını;
 • Quyuağzı avadanlıqların sökülməsi və yığılması işlərini;
 • Səyyar aqreqatların və qurğuların quraşdırılması işlərini;
 • Ətraf mühitin və yeraltı sərvətlərin mühafizəsi üzrə qanunvericiliyi;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə norma və qaydalarını. 
 • Vakansiya ilə maraqlanan şəxslər https://careers.socar.az/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_applwizard?PARAM=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9OEEyQkYxOTkxNjAyMUVERUJGQTgxOTE3OTQyREMwMTc%3d&sap-wd-configid=ZHCM_WDC_RCF_APPLWIZARD_DEF&sap-theme=sap_bluecrystal&sap-client=600&sap-language=AZ&SAP-THEME=sap_bluecrystal# linkinə keçid edərək müraciət edə bilər.


This job has expired