SOCAR

Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
23.04.24 - 23.05.24

Working conditions

 • Freyzerlə yuyulmaya göstəriş vermək;
 • İstismar kəmərini hermetikliyə yoxlamaq;
 • Freyzerin qaldırılması üçün maşinistə göstəriş vermək;
 • Körpüdə borulara elevatorun bağlatdırılması ilə əlaqədar göstəriş vermək;
 • Elevatorun çıxarılmasının təmin edilməsi üçün göstəriş vermək;
 • Endirilən və qaldırılan boruların çəki indikatoruna nəzarət edilməsini təmin etmək;
 • Gil hazırlayıcı quruğunun içinə su, kimyəvi reagentlər əlavə olunması və qurğunu işə salmaq;
 • Hazır gil məhlulunun çənə boşaldılmasına nəzarət və quyuya vurulması üçün nasosun hərəkətə gətirmək;
 • Gil dövranınn təmin olunması üçün çənlərin gillə doldurulmasına nəzarət etmək;
 • Körpüyə yığılmış boruların ölçülməsini həyata keçirmək;
 • Qazma boruların ümumi uzunluğunun hesablanmasını təmin etmək;
 • Hər borunun uzunluğunun qeydiyyatının aparılmasını təmin etmək;
 • Yararsız borular barədə ustaya məlumat verilməsini təmin etmək.

RequirementsThis job has expired