AzərEnerji ASC

Ölçmə və avtomatika üzrə növbətçi çilingər

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
18.04.24 - 18.05.24

Working conditions

 • Elektrik şəbəkəsinin mürəkkəb və qapalı ötürücüləri qurğusunu quraşdırmaq və təmir etmək;
 • Xüsusi şəraitdə induksiya  və elektrostatik sistemin elektrik cihazlarını sazlamaq və təmir etmək;
 • Elektrik filtrlərini yoxlamaq, təmir etmək və quraşdırmaq;
 • Müxtəlif sistemli və təyinatlı elektrik və elektron cihazların mexaniki və elektrik hissələrinin sökülməsi, təmiri və yığılmasını təmin etmək;
 • Texniki təhlükəsizlik,  texniki istismar, yanğın təhlükəsizliyi  qaydalarına nəzarət.

Requirements

 • Sadə və mürəkkəb nəzarət-ölçü cihazlarının və alətlərinin quruluşunu, təyinatını və tətbiq şərtlərini, həmçinin onlardan istifadə qaydalarını;
 • Müxtəlif elektrik materiallarının növlərini, onların xüsusiyyətini və təyinatını;
 • Yüksək və aşağı gərginlikli xətlərin qəbulu, dəyişdirilməsi, calaq və qaynaq edilməsi üsullarını;
 • Elektrik maşınlarının sabit və dəyişən cərəyanlı elektrik mühərriklərinin, transformatorların, elektrik aparat və cihazlarının iş prinsipini və təyinatını;
 • Güc kabellərinin, kabel aparatlarının  və daxilolma qurğularının təyinatını və konstruksiyasını;
 • Güc kabellərinin, kabel aparatlarının  və daxilolma qurğularının təyinatını və konstruksiyasını.
 • Vakansiya ilə maraqlanan şəxslər http://ir.azerenerji.gov.az/vacanciesapply/38 linkinə keçid edərək müraciət edə bilər.


This job has expired

Related vacancies