MKT İstehsalat Kommersiya MMC

Nəqliyyat mexaniki

By agreement
Full-time
Imishli, Azerbaijan
14.05.23 - 13.06.23

Working conditions

 • Fəaliyyət sahəsi üzrə filialın baş nəqliyyat mexanikinə dəstək verir, məzuniyyət və ezamiyyət zamanı onu əvəz edir;
 • Kənd təsərrüfatı texnikasının və digər nəqliyyat vasitələrinin fasiləsiz, texniki cəhətdən düzgün istismarını və etibarlı işini, onların saz vəziyyətdə, tələb olunan səviyyədə saxlanılmasını təmin edir;
 • Yedək hissələrinin düzgün, qənaətbəxş istifadə edilməsi üzərində nəzarət edir;
 • Təmirin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi, avadanlığın modernləşdirilməsinə texniki nəzarəti təşkil edir;
 • Köhnəlmiş avadanlıqlar və ehtiyyat hissələrini müəyyən edir və onların təmirini növbələşdirir;
 • Təmir işlərində əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsini təmin edir;
 • İş ərazisini işin tələblərinə və iş yeri qaydalarına uyğun olaraq hazırlayır;
 • Təlimat kitabçasına istinad edərək təmir ilə bağlı ehtiyac duyulan məlumatları əldə edir və iş prosesində tətbiq edilməsini təmin edir;
 • Hissələrin sökülməsi və yararlılığının qiymətləndirilməsi məqsədi ilə texniki xidmət və ya təmir tələblərini müvafiq qulluq sənədlərinə uyğun şəkildə müəyyənləşdirir;
 • Təmir işlərinin ardıcıllığını planlaşdırır;
 • Təmir üçün lazım olan alət və avandalıqların nasazlıqlarını və ya istismar qüsurlarını yoxlayır;
 • İstifadə olunan materiallar və tətbiq olunan metodlar daxil olmaqla proseslərin qeydiyyatını aparır;
 • Xidmət barədə hesabatı rəhbərliyə təqdim edir;
 • Bütün fəaliyyətində yüksək etik standardları, məxfiliyi və şəffaflığı qoruyub, saxlayır;
 • Bütün daxili prosedur,təlimat və qaydala riayət edir.

Requirements

 • Təcrübə: Müvafiq sahədə 3 il;
 • Kənd təsərrüfatı texnikasının və digər nəqliyyat vasitələrinin texniki xarakteristikasını, konstruktiv xüsusiyyətlərini, iş rejimini, onların istismar qaydalarını və təmir metodlarını bilməlidir;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, yanğından mühafizənin qayda və normalarını bilməlidir;
 • Sürücülük vəsiqəsi;
 • Yüksək səviyyədə şifahi və yazılı ünsiyyət bacarıqları;
 • Analitik, liderlik, ünsiyyət, məntiqi düşüncə və qərar qəbuletmə bacarıqları.


Related vacancies