SOCAR DOWNSTREAM MANAGEMENT LLC

Bütünlük üzrə aparıcı mühəndis

By agreement
Full-time
Sumgayit, Azerbaijan
02.02.24 - 03.03.24

Working conditions

 • SDM-in bütünlük və etibarlılıq rəhbərliyi, bütünlük meneceri və TNBM tərəfindən müəyyən edilmiş texniki nəzarət tədbirlərini həyata keçirmək;
 • Mövcud qaydalara, sənayenin ən yaxşı təcrübələrinə, beynəlxalq norma və standartlara əsaslanaraq mexaniki bütövlük fəaliyyətlərini həyata keçirmək;
 • Müvafiq qeyd və məlumatların dolğun, düzgün rəsmləşdirilməsini aparmaq, auditlərə təqdim edilməsi üçün hazırlamaq və bu işlərdə böyük mühəndisi dəstəkləmək; 
 • Avadanlıqların təhlükəsiz istismarına, yoxlanmasına, çıxdaş edilməsinə və təmirinə aid mütərəqqi üsulları öyrənmək və istehsalata tətbiq etmək;
 • İstehsalatların (sahələrin) mühəndis-texniki işçiləri ilə birlikdə ayrı-ayrı avadanlıqlarda yoxlama, baxış və sınaqların aparılmasında iştirak etmək;
 • Komitə üzvü kimi Risk Əsaslı Nəzarət və Texniki Nəzarət İdarəetmə işçi qruplarında iştirak etmək, rəy və təkliflər vermək və nəticələri həyata keçirmək;
 • Texniki nəzarət prosedurlarının və təlimatlarının hazırlanmasında iştirak etmək. Texniki nəzarət işçilərinin, o cümlədən subpodratçıların müvafiq prosedurlara, standartlara və spesifikasiyalara uyğun işləməsini təmin etmək və onlara nəzarət etmək;
 • Texniki nəzarət və sınaq planlarının hazırlanmasını dəstəkləmək və bu sənədlərdə qeyd olunan fəaliyyətlərə nəzarət etmək və həyata keçirmək;
 • Statik avadanlıqların (borular, qoruyucu klapanlar, siyirtmələr, təzyiq altında işləyən qablar və s ) satınalmalarında texniki təsdiq prosesinin dəstəklənməsi, tədarükçünün sahədəki işlərini izləmək;
 • Nəticələr və tövsiyələr daxil olmaqla, texniki Nəzarət fəaliyyətləri haqqında hesabatları hazırlamaq və təsdiq üçün təqdim etmək, müvafiq məlumat və hesabatları Elektron İdarəetmə proqramında qeyd etmək və ya təmin etmək.

Requirements

 • Təhsil: Müvafiq sahə üzrə bakalavr təhsili (Mexanika mühəndisliyi, Metallurgiya və s.);
 • Təcrübə: Müvafiq sahə üzrə ən azı 5 il müvafiq iş təcrübəsi;
 • Dil bilikləri: İngilis dili biliyi mükəmməl səviyyədə olmalı;
 • Kompüter bacarıqları: Microsoft Office proqramları ilə işləmək bacarığı olmalı (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • Aktiv Səviyyə 2 SNT 1C və ya EN 9712  NS (PT) ,US (UT),  MSS (MT), VT, RT – hər hansı biri və bir neçəsi olması üstünlükdür;
 • CSWIP Welding Inspector 3.1 və ya 3.2 sertifikatı üstünlükdür;
 • APİ 510,570,571,653,572 biri və ya bir neçəsinin olması arzu olunandır.