SOCAR

Böyük energetik

1344 ₼
Full-time
Baku, Azerbaijan
01.02.24 - 02.03.24

Working conditions

  • MTTİ-nin elektrik qurğularının quraşdırma, texniki istismar və təhlükəsizlik qaydalarına tam müvafiq olaraq, onların istismarı üzrə işlərin aparılmasına texniki nəzarəti həyata keçirmək;
  • Elektrik avadanlıqlarına və kabel məmulatlarına tələbatı öyrənmək, illik sifarişləri hazırlamaq;
  • Elektrik avadanlıqlarının plan təmirləri qrafiklərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək;
  • Yeni tikilən obyektlərin işə salınması üçün texniki şərtlərin alınması ilə əlaqədar məsələlərin uçotunu aparmaq və onların həllində iştirak etmək;
  • Elektrik enerjisinin istehlakı, elektrik qurğularının əsaslı təmiri və sazlanması üzrə müqavilələr hazırlamaq və onların yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək;
  • Elektrik və texnoloji avadanlıqların sazlığının vaxtında yoxlanmasını təmin etmək və statik enerjinin götürülməsi üzrə tədbirləri həyata keçirmək;
  • Enerji obyektlərinin işinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş tədbirlərin işlənməsində və onlara nəzarət edilməsində iştirak etmək;
  • Elektrotexniki heyətin texniki istismar, təhlükəsizlik texnikası qaydaları haqqında biliklərini qiymətləndirən komissiyaların işində iştirak etmək;
  • Elektrik avadanlıqlarının işində qəzaların, elektrik zədələnmələri ilə əlaqədar baş verən bədbəxt hadisələrin tədqiqində iştirak etmək; 
  • Elektrik enerjisinin təyin olunmuş istehlak limitləri üzrə sərfinə nəzarət etmək.

Requirements