MKT İstehsalat Kommersiya MMC

Biznes prosseslərin idarə edilməsi üzrə mütəxəssis

By agreement 46
Full-time
Baku, Azerbaijan
02.07.24 - 01.08.24

Working conditions

 • Şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı biznes proseslərlə bağlı məlumatların əldə edilməsi üçün müvafiq struktur bölmələr və digər maraqlı tərəflərlə müsahibələrin keçirmək və proseslər üzərində müşahidə və xronometraj aparmaq;
 • Biznes prosesləri analiz edərək mövcud problemlər və riskləri, təkmilləşdirmə imkanlarını müəyyən etmək, proseslərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər vermək, proses sahibi və digər maraqlı tərəflərin iştirakı ilə proseslərlə bağlı dəyişiklik ehtiyacını müəyyən etmək;
 • Biznes proseslərin mövcud (as-is) və arzu olunan (to-be) vəziyyətini sənədləşdirmək üçün proses xəritələri (axış diaqramları), prosedurlar, məsuliyyət bölgüsü (RACI) matrisləri və digər zəruri sənədləri hazırlamaq;
 • Biznes proseslərin monitorinqini həyata keçirmək, mövcud problemlər və onların səbəblərini müəyyən etmək, korrektiv tədbirləri müəyyən etmək və həyata keçirmək;
 • Şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı normativ-tənzimləyici sənədlərin – siyasət, qayda və təlimatların müvafiq struktur bölmələrin iştirakı ilə hazırlanmasının təşkili və ya müvafiq struktur bölmələr tərəfindən bu növ sənədlərin hazırlanmasını təşkil etmək;
 • Normativ-tənzimləyici sənədlərin daxili qaydalara uyğun olaraq razılaşdırılması və təsdiq olunmasını təmin etmək, müvafiq sənədlərlə bağlı reyestrdə qeydiyyat aparmaq;
 • Təsdiq edilmiş normativ-tənzimləyici sənədlərin müvafiq hədəf kütləyə (əlaqədar struktur bölmələr və digər maraqlı tərəflər) çatdırılmasını təmin etmək;
 • Maraqlı tərəflərlə razılaşdırılmış texniki tapşırıq əsasında proqram təminatının daxili proqramlaşdırma qrupu və ya kənar təchizatçı tərəfindən hazırlanması ilə bağlı işlərin izlənilməsi, işin icrası zamanı ortaya çıxan problemlərin həlli üçün müvafiq tədbirlərin görülməsini təşkil etmək;
 • Təqdim olunmuş texniki tapşırıq əsasında hazırlanmış proqram təminatlarının son istifadəçi struktur bölmələrin iştirakı ilə test edilməsi, testlər nəticəsində aşkar edilmiş problemlərin aradan qaldırılması və proqram təminatının tətbiqini təşkil etmək;
 • İş qrafiki: 5 günlük;
 • İş yeri: Bakı şəhəri, Qafqaz Business Centerə dəvət olunacaqdır.

Requirements

 • Təhsil: Sənaye mühəndisliyi, Biznesin idarə olunması, İqtisadiyyat və digər müvafiq ixtisaslar üzrə ali təhsil;
 • Dil bilikləri: Azərbaycan və İngilis dillərində şifahi və yazılı ünsiyyət bacarığı;
 • Kompüter bacarıqları: MS Office (Word, Excel, Power Point) proqramlarını yüksək səviyyədə istifadə edə bilmək (MS Visio proqramından istifadə bacarığının olması üstünlükdür);
 • Biznes proseslərin idarə olunması, əməliyyat araşdırması sahələrində bilik və bacarıqların olması arzu olunandır;
 • Biznes proseslərin analizi və yenidən layihələndirilməsi metodları;
 • Axış diaqramları və blok sxemlərin tərtib edilməsi bacarığının olması (BPMN v2.0 və UML v2.5 biliklərinin olması üstünlükdür);
 • Güclü analitik düşünmə və problemləri həll etmə qabiliyyəti;
 • Dəyişikliyə açıq olma və dəyişiklikləri idarə edə bilmə bacarığı;
 • Qərar qəbul etmək və məsuliyyət götürmək qabiliyyəti;
 • Yüksək səviyyədə kommunikasiya bacarıqlarına və konfliktləri idarə edə bilmə qabiliyyəti;
 • Planlama və təşkilatçılıq qabiliyyəti;
 • Məsuliyyətli;
 • Şəxsi inkişafa meyilli;
 • Pozitiv;
 • Özünütəşkiletmə qabiliyyəti;
 • Nailiyyət yönümlülük;
 • Etibarlılıq;
 • Dürüstlük.