MKT İstehsalat Kommersiya MMC
По соглашению
Полн. занятость
Нефтчала, Азербайджан
21.02.23 - 23.03.23

O работе

 • Detalların, mexanizmlərin, hissələrin bərpası və dəyişdirilməsi;
 • Avadanlığın istismarı və təmir prosesində yoxlanması zamanı qüsurların aşkar edilməsi və aradan qaldırılması;
 • Dəqiqlik və səmərəliliyin yoxlanması, təmir edilmiş avadanlığın sınaqdan keçirilməsi və təhvil verilməsi;
 • Avadanlığın təmirdən sonra sınaqdan keçirilməsi, tənzimlənməsi və təhvil verilməsi;
 • Təmir edilən avadanlığın quraşdırılması və montajı üçün mexanizmlərin hazırlanması;
 • Ventilyator valının düzlüyünü, pərlərin vəziyyətini yoxlamaq və vala möhkəm bərkidilməsini təmin etmək;
 • Diyircəkli yastığın boşluğunun yoxlanılması, yağın dəyişilməsi, sıradan çıxmış, genişlənmiş vtulkaların dəyişilməsi;
 • Boru xəttinin sıradan çıxmış hissələrini, bucaqlarını yoxlayıb dəyişmək, birləşən hissələri ara qat ilə möhkəmləndirmək;
 • Xam pambıq şnekinə baxış, kronşteynlərin möhkəmliyi, diyircəkli yastıqların, reduktor və karita qapaqlarının möhkəmliyinə baxmaq;
 • Yastıqları yağlamaq, yoxlamaq və sıradan çıxanları dəyişmək;
 • Dişli ötürmələrə baxmaq, dişləri təmizləmək və sıradan çıxan varsa dəyişmək və yağlamaq;
 • İstilik generatorlarının işlək vəziyyətdə olmasını yoxlamaq;
 • Barabanı fırladan reduktorun dişlərini yoxlamaq, sıradan çıxanlarını dəyişmək və yağlamaq;
 • Təmir edilən avadanlığın konstruktiv xüsusiyyətlərini, mexanizmini, təmir, quraşdırma və montaj metodlarını, təmir edilmiş avadanlığın dəqiqliyinin yoxlanması və təcrübədən keçirilməsi;

Требования

 • Detal və hissələrin bərpa üsullarını, avadanlığın işləyən hissələri, detalları üçün yol verilən yükləri, sınma və qəzaların qarşısının alınması üzrə profilaktik tədbirləri, təcrübədən keçməsi və təhvil verilməsinin texniki şərtlərini bilməli;
 • Təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarını bilməli;
 • Məsuliyyətli olmalı.
 • Vakansiya ilə maraqlanan şəxslər CV-lərini müvafiq vakansiyanın adını qeyd etməklə [email protected] göndərə bilərsiniz.


Срок действия задания истек