Norm ASC

Yük avtomobili sürücüsü

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
24.04.24 - 24.05.24

Working conditions

 • Şöbənin təqdim etdiyi sifarişlərə əsasən, manipulyator (kranlı) nəqliyyat vasitəsinin fasiləsiz, qəzasız, yüksək səmərəli işini, düzgün texniki istismarını həyata keçirmək;
 • Manipulyator (kranlı) nəqliyyat vasitəsinin təmir və profilaktik işlərinin aparılması ilə bilavasitə məşğul olmaq;
 • Manipulyator (kranlı) nəqliyyat vasitəsinin işə hazırlanmasını, onun ayrı-ayrı hissə və qovşaqlarının baxışını həyata keçirmək; nasazlıqların vaxtında aradan qaldırılması üçün yoxlamalar keçirmək, aşkar olunmuş nasazlıqları vaxtında bilavasitə aradan qaldırmaq və ya aradan qaldırılmasını  təmin etmək;
 • İstifadə etdiyi manipulyator (kranlı) nəqliyyat vasitəsinin sıradan çıxdığı hallarda müvafiq aktların, digər sənədlərin tərtibatında və imzalanmasında iştirak etmək;
 • İstifadə etdiyi manipulyator (kranlı) nəqliyyat vasitəsi üçün vaxtında Şirkətin təsdiq etdiyi formada yol vərəqələrini, habelə yanacaq alınması üçün kartları əldə etmək və təhvil vermək;
 • İstifadə etdiyi manipulyator (kranlı) nəqliyyat vasitəsinin spidometrinin göstəricilərini müntəzəm olaraq yoxlamaq və qeyd etmək, bu göstəricilərin  verilmiş yol vərəqəsinə və yanacaq-sürtkü materiallarının sərfinə uyğunluğunu təmin etmək;
 • Əmək və istehsal intizamının, təhlükəsizlik texnikası və yanğından mühafizə qaydalarına riayət etmək;
 • Yanacaq, yağ və hidravlik maye daxil olmaqla maye səviyyələrini yoxlamaq və lazım olduqda mexanikə xəbər vermək;
 • Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hədlər daxilində bu vəzifə təlimatı ilə müəyyən edilmiş vəzifə borclarını yerinə yetirmədikdə və lazımi qaydada yerinə yetirmədikdə;
 • İnzibati, cinayət və mülki qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hədlər daxilində öz fəaliyyəti prosesində yol verdiyi hüquq pozmalarda;
 • Əmək, cinayət və mülki qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hədlər daxilində maddi ziyan vurduqda;
 • Məxfi məlumatları saxlamaqda;
 • Xidməti subordinasiyanı pozduqda, vəzifələrini vaxtında və keyfiyyətli yerinə yetirmədikdə;
 • İstehsalat intizamını və əmək rejimi qaydalarını pozduqda.

Requirements

 • Təcrübə: Sürücülük vəzifəsi üzrə 3 ildən az olmayaraq iş təcrübəsi;
 • İstifadə etdiyi monipulyator (kranlı) nəqliyyat vasitəsinin istismarı üzrə təlimatlara, qüvvədə olan yol hərəkəti qaydalarının bütün tələblərinə şərtsiz riayət etmək;
 • B, C, E kateqoriyaları üzrə sürücülük vəsiqəsi;
 • Xarici pasportu;
 • TAXO kartı;
 • Beynəlxalq yük daşıması üçün xüsusi şəhadətnamə.


Related vacancies