SOCAR

Topoqraf

888 ₼
Full-time
Baku, Azerbaijan
19.03.24 - 18.04.24

Working conditions

 • SOCAR-ın əmrinə əsasən gündəlik yemək xərcləri əvəzinə verilən vəsait 5 manat;
 • Çöl işləri zamani GPS şəbəkəsinin yaradılması;
 • Xəritə üzərində ərazi üzrə istinad nöqtələrin (Nəqliyyat vasitəsinin hərəkət edə biləcəyi yerlər) təyin olunması;
 • Xəritə üzərində təyin olunmuş istinad nöqtələrin iş sahəsində vizual olaraq təyin olunması, ehtiyac olduqu halda daha səmərəli yerlərin təyin olunması;
 • Təyin olunmuş yüksək nöqtələrə qeyd edici daimi reperlərin yerləşdirilməsi;
 • Təyin olunmuş nöqtələrə müvafiq avadanlıqların quraşdırılması;
 • Rekaqnasirovka işlərinin aparılması;
 • Müəyyən olunmuş iş sahəsinin və profillərinin işlənməsi zamanı qarşıya cıxa biləcək yerüstü və yeraltı maneələrin öncədən təyin olunması;
 • Təyin olunmuş ərazidə ehtiyac yaranarsa müvafiq qurumlardan icazərin alınması üçün rəhbərliyə məlumat verilməsi;
 • Kolibrləmə işinin aparılması (avadanlılıqın ölçmə dəqiqliyinin yoxlanması);
 • Zəruri hallarda kordinatların bir sistemdən başqa sistemə köçürülməsində iştirak edilməsi;
 • Topogeodeziya hesabatının (kotoloqun) hazırlanmasında iştirak olunması;
 • Müasir topogeodeziya cihazlarının təhlükəsizlik təlimatına uyğun istismarı;
 • Çöl işləri zamanı əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik, istehsalat sanitariyası, yanğından mühafizə qayda və normalarına, ekoloji təmizliyə müvafiq təlimatlara uyğun riayət olunması.

RequirementsRelated vacancies