Caspel

Telekommunikasiya şöbəsinin şəbəkə administratoru

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
16.05.24 - 15.06.24

Working conditions

 • İnformasiya sistemlərində istifadəçilərin və administratorların girişlərinə və səlahiyyətlərinə nəzarət mexanizimlərin idarə etmək;
 • Ümumi şəbəkə problemlərini ayırmaq və diaqnostika etmək üçün şəbəkə problemlərini aşkar etmək;
 • Özünün birbaşa rəhbərinin xüsusi xidməti tapşırıqlarını yerinə yetirmək;
 • Təşkilatın rəhbərliyi tərəfindən verilən göstəriş və təlimatların vaxtında, dəqiqliklə, yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsinə nail olmaq;
 • Kompüter sistemlərinin, serverlərin və virtualizasiyanın saxlanmasına, konfiqurasiyasına və etibarlı işləməsinə cavabdeh olmaq;
 • Kompüter komponentlərini və proqram təminatını quraşdırmaq və təkmilləşdirmək, virtual serverləri idarə etmək və avtomatlaşdırma proseslərini inteqrasiya etmək,
 • Diaqnostika aparmaq, problemləri və həll yollarını sənədləşdirmək, problemləri, prioritetləşdirmək və problemlərin təsirini qiymətləndirmək yolu ilə aparat və proqram təminatı xətalarını aradan qaldırmaq;
 • Performans tanzimlənməsində, infrastrukturun dizaynında və monitorinqində zəruri dəyişiklikləri qiymətləndirmək və tövsiyə etmək;
 • Çox vaxt istifadəçi hesablarının yaradılması nəzərdə tutan müxtəlif növ aparat və proqram təminatını quraşdırmaq, konfiqurasiya etmək və saxlamaq;
 • IT infrastrukturunun yeni və ya təkmilləşdirilməsinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi üçün IT işçilərinə sənədləri və texniki spesifikasiyaları təqdim etmək;
 • Müntəzəm ehtiyat əməliyyatlarını yerinə yetirmək və ya onlara həvalə etmək və məlumatların qorunması, falakətin bərpası və əvəzetmə prosedurlan üçün müvafiq prosesləri həyata keçirmək;
 • Minimum fasilələrlə, eləcə də pozulmaqla texnologiyarı uğurla həyata keçirin.

Requirements

 • Təhsil: Texniki-ali təhsil;
 • Təcrübə: 1 illik iş təcrübəsi;
 • Yaş: 21-30:
 • Komputerlə islams bacarığı İngilis dilini salis bilməli;


This job has expired

Related vacancies