AzerBlast MMC

Təchizat və inzibati işlər üzrə menecer

By agreement
Full-time
Ganja, Azerbaijan
24.05.24 - 23.06.24

Working conditions

 • Şirkətin struktur bölmələrinin verdiyi sifarişlər əsasında vaxtlı-vaxtında zəruri əsas və köməkçi materiallarla, həmçinin mövcud normalara və məsrəf əmsallarına uyğun şəkildə, şirkətin fəaliyyətinin normal təşkili üçün tələb olunan nomenklatura və təyinatı üzrə avadanlıqlarla, ehtiyat hissələri ilə təmin olunması işlərini həyata keçirmək;
 • Verilən sifarişlər əsasında mal-materialların texniki göstəricilərini dəqiqləşdirərək siyahılarını hazırlamaq, istər müqavilə ilə, istərsə nəğd ödəmə yolu ilə alınmasını təşkil etmək;
 • Gömrük rəsmiləşdirilməsi (sifarişlərin hazırlanması, gömrük rəsmiləşdiriməsi üçün lazımi olan bütün sənədlər paketinin təqdim olunması);
 • Malların gətirilmə müddətini müəyyən etmək və onun müqabilində nəqliyyat sifariş vermək, alınan mal-materialların mədaxil üzrə alınmasını və buraxılmasını qeyd etmək;
 • Limit üzrə alınan malların verilməsi və texniki təchizat üzrə planın yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək; 
 • Malgöndərən təşkilatlarla, müəssisələrlə yazışmalar aparmaq və bunun müqabilində müvafiq qaydalara uyğun müqavilələr hazırlamaq;
 • Cəmiyyətin büdcəsində nəzərdə tutulan xərc maddələri üzrə şöbə tərəfindən aparılan qiymətləndirmə nəticələrinə nəzarət etmək;
 • Müqavilə bağlanılan şirkətlərlə avtomaşınların icarə haqqının təyin olunmasını müəyyən edilməsi ilə bağlı təkliflər vermək;
 • Təchizat üzrə iş planını təsdiq etmək və fəaliyyəti ilə bağlı hesabatları rəhbərliyə təqdim etmək;
 • Cəmiyyətin satınalma planına uyğun olaraq, satınalma prosedurlarının qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;
 • Tenderlərin hazırlanması mərhələsində potensial təchizatçıları izləmək və tender mərhələsində zəruri məxfiliyə zəmanət vermək.

Requirements

 • Maddi, əmək, maliyyə vəsaitlərin qənaətli istifadəsi və Cəmiyyətin əmlakının qorunması istiqamətində tədbirlər görmək;
 • Müqavilələr əsasında göndərilən mal-materialların sertifikata uyğun olmayan hallarda öz iradlarını bildirmək üçün müvafiq sənədləri hazırlayıb təqdim etmək;
 • Məsuliyyətli, nizam-intizamlı.