SOCAR

Təchizat üzrə mühəndis

1212 ₼
Full-time
Baku, Azerbaijan
19.04.24 - 19.05.24

Working conditions

  • Bölümün bütün lazımi göstəricilər və formalar üzrə cədvəllərin, qrafiklərin, tabellərin və hesabatlarının vaxtında hazırlanması və təqdim olunmasının təmin edilməsi; 
  • Əsasnamədən və vəzifə təlimatından irəli gələn vəzifə və funksiyaların yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar rəhbərliyin digər tapşırıqlarının icra edilməsi; 
  • Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyinə müvafiq olaraq əmək intizamı, həmçinin əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarına riayət olunması.

RequirementsRelated vacancies