Core Construction

Smeta üzrə mütəxəssis

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
03.04.24 - 03.05.24

Working conditions

 • Azərbaycan Respublikasının ərazisində mövcud tikinti norma və qaydaları, eləcə də, müvafiq normativ hüquqi aktlarını;
 • Tikintidə layihə-smeta işlərinin təşkili üzrə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərar, sərəncam, əmrlərin və digər istinad edilən, rəhbər tutulan metodiki normativ sənədləri;
 • Layihə-smeta sənədlərinin işlənib hazırlanmasının təşkilini, onların razılaşdırma və təsdiq etmə qaydalarını;
 • Layihə və tikinti-iqtisadi hesablamaların aparılması metodlarını;
 • Layihələşdirmə və tikinti işində qabaqcıl təcrübəni;
 • Riyazi biliklərə mailk olmaq və iş prosesində tətbiq etmək;
 • Layihələşdirmənin metodlarını; 
 • Layihə işlərinin təşkili və planlaşdırılmasını;
 • Layihə proseslərini və nəticələri qiymətləndirmək və dəyərləndirmək;
 • İşlənib hazırlanmış layihələrə qoyulmuş texniki, bədii, iqtisadi, ekoloji, sosial və digər tələbləri;
 • Şəhərsalma və memarlıq tapşırıqlarının həyata keçirilməsində məhəlli və yerli təbii, iqtisadi, sosial və digər şərtləri;
 • Tikinti materiallarının və konstruksiyaların növ və xüsusiyyətlərini;
 • Rəhbər şəxsləri və icraçıları əlaqələndirməklə əməkdaşlıq etmək;
 • İş qrafiki: 5 günlük;
 • İş saatı: 09:00 - 18:00.

Requirements

 • Təhsil: Ali təhsil (Hüquq və Maliyyə üzrə arzuolunandır);
 • Kompüter bacarıqları: MS Office proqramlarında sərbəst istifadə bacarığı;
 • Tikinti materiallarının növləri və xüsusiyyətlərini;
 • Tikinti texnologiyasını;
 • Tikinti norma və qaydalarını, material sərfi normalarını;
 • Smeta sənədlərinin hazırlanması üçün ümumi tikinti işlərin həcmlərinin təhlili və hesablanmasını;
 • Smeta sənədlərinin hazırlanması üçün normativ sənədləri və digər metodiki göstərişləri.