SOCAR

Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri üzrə usta

1212 ₼
Full-time
Baku, Azerbaijan
01.02.24 - 02.03.24

Working conditions

 • Briqada işçilərinin iş vaxtının səmərəli idarə etmək;
 • Plana müvafiq olaraq briqadaya və ayrı-ayrı fəhlələrə istehsal tapşırıqlarını təyin etmək;
 • Briqada işçilərinin təlimatlandırılmasını aparmaq;
 • Təhkim edilmiş xidmət sahəsində quyuların təmiri üzrə plan tapşırıqlarının briqada tərəfindən yerinə yetirilməsini təmin etmək;
 • Fəhlələr tərəfindən istehsalat və əmək intizamına, daxili nizam-intizam qaydalarına riayət olunmasına nəzarət etmək;
 • Fəhlələri iş növbələri üzrə yerləşdirmək və onların əməyini təşkil etmək;
 • Briqadada fəhlələrin müntəzəm işini təmin etmək;
 • Briqada üzvlərinin fəaliyyətini əlaqələndirmək;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və istehsalat sanitariyası, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarının yerinə yetirilməsi üzrə tədbirlər görür, həmçinin onlara riayət edilməsinə nəzarət etmək;
 • Əmək şəraitinin yoxlanması və qeydiyyatların aparmaq;
 • Yuyucu aqreqatların sifarişini hazırlamaq və təmin etmək;
 • Xüsusi texnika sifarişini hazırlamaq və təmin etmək;
 • Alət, avadanlıq və ehtiyyat hissələrinin sifarişinin hazırlamaq və təmin etmək;
 • Təlabata uyğun nəqliyyatın tələb etmək;.
 • Təmir üçün lazımi materiallar sifarişini tələb etmək;
 • Quyunu təhvili zamanı iş planı üzrə təhvil-təslim aktını imzalamaq;
 • İşçi meydançasının sazlığının yoxlanılmasına nəzarət etmək;
 • Tal kanatanın və tal blokun sazlığına nəzarət etmək;
 • Qüllənin sazlığına nəzarət etmək;
 • A80 qaldırıcı maşının yerləşməsinə, mərkəzləşdirilməsinə nəzarət etmək;
 • Kran blokun sazlığına nəzarət etmək;
 • İşlək nasos kompressor və qazma borularının keyfiyyətinə nəzarət etmək;
 • İşlək alətlərin (elevator, sırğalar, yuma şlanqları) və avadanlıqların sazlığına;
 • Vəzifə öhdəlikləri (funksiyalar) nəzarət, hazırlanması və seçilib yığılmasını təşkil etmək;
 • Sementləmə başlığının sazlığına nəzarət etmək.

Requirements

 • Təhsil: Ali bakalavr;
 • Təcrübə: Müvafiq sahə üzrə 2 il (Orta-ixtisas təhsilli olduqda təcrübə müvafiq sahə üzrə 5 il);
 • Dürüstlük;
 • Etik davranış;
 • Nizam-intizam;
 • Peşəkarlıq;
 • Şifahi özünüifadə;
 • Məsuliyyət;
 • Əmək şərаitinin normallaşdırılmasını;
 • Sanitariya-gigiyenanı;
 • İş növləri və peşələr üzrə əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası təlimatlarını;
 • Ətraf mühitin qorunmasını;
 • Quyunun müayinəsini;
 • Quyuağzının sınanmasını;
 • Qoruyucu kəmərlərdə zədələrin aradan qaldırılmasını;
 • Kəmərdəki defektlərin örtülməsini;
 • Kəmərin hermetikliyə sınanmasını;
 • Quyuların sementlənməsini;
 • Təcridetmə işlərini;
 • Maili istiqamətlənmiş qazma işlərini;
 • Quyudibinin möhkəmləndirilməsini;
 • Quyudibi zonaya təsiri;
 • Quyularda tutucu işləri;
 • Quyuağzı avadanlıqların sökülməsi və yığılmasını;
 • Quyuların ləğvi və konservasiyasını;
 • Buruq inşaası, quraşdırılması və sökülməsini;
 • İşçi meydançanın salınmasını;
 • Səyyar aqreqatların və qurğuların quraşdırılmasını;
 • Boru kəmərlərinin istismar qaydalarını. 
 • Vakansiya ilə maraqlanan şəxslər https://careers.socar.az/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_posting_apply?PARAM=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9OEVEQjhCMjUzMjAyMUVERUFGRkY4N0E5OUU3M0MyNEImY2FuZF90eXBlPUVYVA%3d%3d&sap-theme=sap_bluecrystal&sap-client=600&sap-language=AZ&SAP-WD-CONFIGID=ZHCM_WDC_ERC_UNREG_DEF# keçid edərək müraciət edə bilər.


Related vacancies