Agro Dairy

Qaraj texniki

By agreement
Full-time
Hajigabul, Azerbaijan
26.04.24 - 26.05.24

Working conditions

  • Müəyyən olunmuş uçot formaları üzrə kənd təssərrüfatı texnikalarına və nəqliyyat vasitələrinə  xidmətin və təmirin aparılması;
  • Avtomobil şinlərinin yürüşünün, sürtkü materiallarının sərfinin uçotunu aparmaq, nəqliyyat vasitələri və kənd təssərüfatı texnikalarına texniki xidmətin göstərilməsinin planlaşdırılmasında iştirak etmək;
  • Kənd təssərüfatı texnikaları və nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərilməsi üzrə planın  yerinə yetirilməsi;
  • Kənd təssərüfatı texnikaları və avtomobillərinin nasazlıq səbəblərinin təhlil edilməsi;
  • Şinlərin və sürtkü materiallarının düzgün saxlanılmasına nəzarət etmək;
  • Avtomobillərin və aqreqatların hərəkətdə olmaları üzrə jurnalı və eləcə də texniki pasportları və formaları doldurmaq. 

Requirements

  • Təcrübə: Kənd təsərrüfatı, inşaat texnikaları və ya ağır texnikaların istismarı minimum 1 il;
  • Təhsil: Peşə və ya orta ixtissas təhsili;
  • Sürücülük vəsiqəsi (B, C);
  • Uçotun təşkilini və avtomaterialların, şinlərin və hərəkətdə olan vasitələrin saxlanılmasına dair normativ materialları bilmək.


Related vacancies