Location Imishli, Azerbaijan
Work type Full-time
Category Service
Vacancy date 09.01.23 08.02.23

Working conditions

 • Hidropres avadanlığında hər hansı bir nasazlıq müşahidə etdikdə dərhal baş presləyiciyə və növbə ustasına məlumat verir və nasazlığın aradan qaldırılmasında iştirak edir;
 • Xam pambıq preslənib çıxdığı zaman onun kip şalı ilə örtülməsinə və kipin məftillər vasitəsiylə bağlanmasını təmin edir;
 • Növbənin sonunda cavabdeh olduqları ərazini təmizləyərək digər növbəyə təhvil verir;
 • Kip bağlandıqdan dərhal sonra kipi hidropres avadanlığından uzaqlaşdırır və tikilməsi üçün kip tikənə təhvil verir;
 • Maşınlarda ortaya çıxan mexaniki və texnoloji problemləri ən qısa zamanda həll edərək, istehsalın ləngiməsinin qarşısının alınması;
 • Növbə ərzində press sexində övlət standartlarının qayda və tələblərinə uyğun olaraq mahlıcı və digər məhsulları təyin edilmiş çəki və qabarit ölçülərində presləmək;
 • Presdə olan yüksək təzyiqli ölçü və qeydetmə cihazlarının parametrlərinə nəzarət edilməsi;
 • Presin işində yaranmış nasazlıqların aradan qaldırılması və onun təmirində iştirak edilməsi;
 • İş ərazisini işin tələblərinə və iş yeri qaydalarına uyğun olaraq hazırlamaq;
 • Texnikanın və avadanlıqların düzgün işlədiyinə əmin olmaq məqsədi ilə son təmizləmə, yağlama və bərkitmə işləri aparmaq;
 • İş sahəsini ərazi və müəssisə prosedurlarına uyğun şəkildə tullantılardan təmizləmək, təhlükəsiz iş şəraitini təmin etmək;
 • Rəhbərliyin təyin etdiyi digər işləri icra etmək.

Requirements

 • Təhsil: Orta və Orta ixtisas təhsili;
 • Təcrübə: Presləyici olaraq minimum 1 il iş təcrübəsi;
 • Daxili əmək rejimi qaydalarını, əməyin mühafizəsi və yanğın təhlükəsizliyi üzrə qaydalarını bilməlidir;
 • Məlumatları məxfi saxlamaq.

Follow us on Teleqram for more vacancies.

Related vacancies