Amina and S Group

Planlama üzrə mühəndis

By agreement 34
Full-time
Baku, Azerbaijan
08.07.24 - 07.08.24

Working conditions

 • Layihələrin planlaşdırılması (layihələrin ana və detallı iş qrafiklərinin hazırlanması);
 • Mütəmadi olaraq layihənin effektivliyini izləmək və təhlil etmək;
 • Layihənin material, maşın-mexanizm, işçilik ehtiyaclarını müəyyən etmək, ehtiyac hesabatlarını hazırlanmaq və icrasına birbaşa nəzarət etmək;
 • Layihə üzrə görülən işlərin günlük və həftəlik iş planının hazırlanması;
 • Görülmüş işlər üzrə aylıq və həftəlik hesabatların hazırlanıb ötürülməsi;
 • Plan üzrə nəzərdə tutulmuş işlərdə gecikmələrin analizi;
 • Subpodratçıların apardığı işlərin plan qeydiyyatı və plan üzrə işlərin görülməsinə nəzarət;
 • Məhsuldarlıq və adamsayı analizlərin hazırlanması, görüləcək işlər üçün vaxt və resurs sərfiyyatı cədvəlinin tərtib edilməsi;
 • İşlərin icrası üçün lazım olan resursların müəyyən edilməsi;
 • Subpodratçıların apardığı işlərin plan qeydiyyatı və plan üzrə işlərin görülməsinə nəzarət etmək;
 • Aylar arasında sifariş, istehsal, sərf, itki,yayınma və s. göstəricilər müqayisə analizi aparılır və bu barədə rəhbərliyi məlumatlandırmaq;
 • Gələcək dövrlər üçün layihə üzrə müvafiq proqnozlaşdırma-planlama modellərinin yaradılmasını təşkil etmək və bu işə nəzarət etmək;
 • Layihə üzrə tələb olunan yardımçı, köməkçi materiallara və anbara vaxtaşırı nəzarəti həyata keçirərək qalıqlar barəsində lazımi sənədləri tərtib etmək və nəzərdə tutulmuş stok həddinə uyğun tələblər açaraq, bu barədə birbaşa rəhbərliyini məlumatlandırmaq;
 • Vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar rəhbəri tərəfindən verilmiş digər tapşırıqları yerinə yetirmək.
 • İş qrafiki: 5 günlük.

Requirements

 • Təhsil: Mülki inşaat, inşaat mühəndisliyi sahələri üzrə ali təhsil;
 • Dil bilikləri: Azərbaycan dili sərbəst, rus və ingilis dilləri arzu olunandır;
 • Kompüter bacarıqları: MS Office, Primavera P6, MS Project 2010;
 • Layihə planlaması üzrə əlavə sertifikatlar üstünlük hesab olunur;
 • Problem həll etmə, analitik düşünmə qabiliyyəti;
 • İşgüzar ünsiyyət və təşkilati bacarıq;
 • Avadanlıqlar, alətlər və mexaniki qurğular barədə biliklər;
 • Binalar, obyektlər və konstruksiyalar tikmək üçün tələb olunan materiallar və müvafiq alətlər barədə biliklər.


Related vacancies