Crystal Group

Ofis mühəndisi

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
03.06.24 - 03.07.24

Working conditions

 • Tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə texniki nəzarət edir;
 • Tikinti-quraşdırma işlərinin həcminin, habelə təsdiq edilmiş layihə-smeta sənədlərinin strukturlarının, işçi heyətinin, tikinti norma və qaydalarının, standartların, texniki şərtlərin, əməyin mühafizəsi standartlarının uyğunluğunu yoxlayır;
 • Tenderlər keçirilərkən ilkin müqavilə qiyməti təklifinin hazırlanmasında və əsaslandırılmasını icra edir;
 • Sifariş verilən layihələr üçün tikinti müqaviləsinin hazırlanmasında və təsdiq olunmasında iştirak edir;
 • Sahələrdən daxil olan texniki hesabatları yoxlayır;
 • Sifarişçilərdən və subpodratçılardan alınan smeta sənədlərini yoxlayır,tərkibi və keyfiyyəti barədə rəy hazırlayır;
 • Maddi ehtiyatların tədarükçüləri (istehsalçıları, vasitəçiləri) ilə təchizat müqavilələri layihələrinin hazırlanmasında, bağlanmış tədarük müqavilələri üzrə qiymət məsələlərində şərtlərdəki dəyişikliklərin razılaşdırılmasında iştirak edir;
 • Ayrı-ayrı komponentlər daxil olmaqla, tikinti xərclərini hesablayır, sifarişçi və subpodratçı smetalarını, materialların xərc smetaları və əlavə xərclərini, görülən işlərin hesabatını, texniki şərtləri, yerinə yetirilmiş iş aktlarını faizlə əlaqələndirir;
 • Sifarişçi ilə podratçı arasında görülən işlər üçün ən optimal ödəmə sxeminin seçilməsində iştirak edir;
 • Subpodratçıların nümayəndələri ilə və həmçinin layihə təşkilatları ilə smetaların, həmçinin fərdi smetaların tikinti-quraşdırma işləri üçün qiymətlərini, maddi ehtiyatların smeta maya dəyərini, inşaat maşınlarının işləmə saatının qiymətini (yeni yüksək səmərəli, idxal olunmuş maşınlar daxil olmaqla), ümumi xərclərin və smeta edilən mənfəətin fərdi normalarını, işin dəyəri və inşaat dəyərinin konsolidə edilmiş smetasında nəzərdə tutulmuş məsrəfləri razışaldırır;
 • İş yeri: Qarabağ.

Requirements

 • Təhsil: Ali texniki;
 • Təcrübə: Ən azı 3 il iş təcrübəsi;
 • Kompüter bacarıqları: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), AutoCAD, ArchiCAD, Revit və Sketch UP proqramlarından anlayışının olması;
 • Dil bilikləri: Azərbaycan dili - əla səviyyədə, İngilis dili -  yaxşı səviyyədə;
 • Layihələrin araşdırılması;
 • Layihələrdə lazım olan məlumat və materialların yığılması;
 • Texniki və material hesabatlarının hazırlanması;
 • Qüsur aktlarının hazırlanması;
 • Yerinə yetirilmiş işlərin smeta və layihəyə uyğun yerinə yetirilməsinin yoxlanılması;
 • Forma 2-lərin hazırlanması;
 • Yerinə yetirilmiş işlərin smeta və layihəyə uyğun yerinə yetirilməsinin yoxlanılması;
 • Müstəqil iş bacarığı, işində məsuliyyətli olması;
 • Ezamiyyətlərə hazırlıqlı olması.


Related vacancies