Amina and S Group

Mühəndis - Konstruktor

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
13.05.24 - 12.06.24

Working conditions

 • İşləri, hazırlanacaq konstruksiyaları texniki tapşırıqlara, standartlara, texniki təhlükəsizlik normalarına,  iqtisadi texnologiyanın tələblərinə uyğun cavab verməsini, eləcə də onların standartlaşmış vahid şəkilə salınmış hissə və yığım vahidlərindən istifadəsinin təmin edilməsi;
 • Layihə olunacaq məhsulun texniki göstəricilərinin səviyyəsinin təmin edilməsi;
 • Sxem və eskiz layihələri əsasında kinematik sxemləri, ümumi yığımın, konstruksiyanın ayrı-ayrı elementlərinin nəzəri bağlılığının tərtib edilməsi;
 • İşçi layihələrini yoxlayır və layihələrin, işin ixtisas va ya profili üzrə nəzarətini həyata keçirir, mürəkkəb hissələrin naturadan eskizini çıxarır;
 • Texniki şərtlər və əvvəl işlənib hazırlanmış cizgilərdə dəyişiklik haqqında bildiriş vərəqələrini və başqa texniki sənədləri tərtib edir;
 • Konstruktiv işçi layihəni sifarişə əsasən qüvvədə olan inşaat norma və qaydalarına riaət etməklə aparır;
 • Texniki hesabatların aparılması;
 • Sifarişçilərlə birlikdə layihə üzrə texniki tapşırıqların işlənib hazırlanmasında, eskiz və işçi layihələrinin müvafiq qaydada hazırlanmasında iştirak edir;
 • Tikinti materiallarının və konstruksiyaların növ və xüsusiyyətlərini bilməlidir;
 • Avtomatik vasitələrdən istifadə etməklə məmulatların eskiz, texniki və işçi layihələrini işləyib hazırlanması;
 • Metal konstruksiya və avadanlıqlar üzrə statik hesabatların tərtibi;
 • Səmərələşdirici təkliflərin baxılmasında və işçi cizgilərinin işlənməsi zamanı səmərələşdiricilərə köməyin göstərilməsində iştirak edir; 
 • Sxem və eskiz layihələri əsasında kinematik sxemləri, ümumi yığımın, konstruksiyanın ayrı-ayrı elementlərinin nəzəri bağlılığını tərtib edir;
 • İş qrafiki: 6 günlük.

Requirements

 • Təhsil: İnşaat mühəndisi sahəsində ali təhsil;
 • Təcrübə: Dəmir – beton və inşaat  işləri üzrə 10 il iş təcrübəsi;
 • İnşaat konstruksiyası və metal konstruksiyaların layihələndirilməsi sahəsində yüksək təcrübə;
 • Tikinti materiallarının və konstruksiyaların növ və xüsusiyyətlərini bilməli;
 • Dəmir - beton, metal konstruksiya layihə cizgilərinin hazırlanmasını bilməlidir;
 • Konstruktiv cizgilər əsasında material təsnifatı cədvəlinin doldurulmasını bilməlidir;
 • İşində operativ, məsuliyyətli, işgüzar olmaq.


This job has expired

Related vacancies