SOCAR

Mühəndis

By agreement
Full-time
Agdash, Azerbaijan
27.03.24 - 26.04.24

Working conditions

 • MQKS-i üzrə Mülkü müdafiə (bundan sonra - MM) qüvvələrinin yaradılmasıda, MM-nin təşkili üzrə təkliflərin hazırlanmasında iştirak etmək; 
 • MM qərargahının təşkilində, fəaliyyət planının hazırlanmasında iştirak etmək; 
 • MQKS-i üzrə MM planını (5 illik) hazırlamaq və plana uyğun olaraq MM-ni təşkil etmək;
 • Alınmış qeydlərin və hazırlanmış MM tədbirlər planının ilkin variantı əsasında sahənin növbəti il üçün MM tədbirlər planın hazırlamaq və sahə rəisinə təqdim etmək;
 • Sahədə FHK-nı və MM qərargahını yaratmaq; 
 • Hərbiləşdirilməmiş MM qüvvələrinin şəxsi heyətinin və qüvvələrə daxil olmayan işçilərin mülki müdafiəyə hazırlığı üzrə tədris qruplarını yaratmaq və qrup rəhbərlərini təyin etmək; 
 • MM üzrə hazırlığın məşğələ cədvəlləri üçün məlumatları hazırlamaq; 
 • Sahəninin mərkəzi aparatında və xidmət sahəsində MM-nin təşkili və fövqəladə hallarda fəaliyyətə hazırlığın davamiyyəti haqda aylıq və illik məlumat və hesabatları hazırlamaq; 
 • MM tədbirlərinin keçirilməsi üzrə yekun sənədlərin və hesabatların məşq və təlimlər keçirildikdən sonra Qaz İxrac İdarəsinə və ərazi üzrə Regional Mülki Müdafiə şöbəsinə təqdim etmək; 
 • Sahənin MM-nin təşkili və fövqəladə hadisələrdən mühafizəyə hazırlıq səviyyəsini nəzarətdə saxlamaq; 
 • Sahədə və xidmət sahələrində mövcüd olan səfərbərlik ehtiyyatlarının dəqiqləşdirmək, uçotunu aparmaq və məlumat şəklində MM üzrə şöbələrə təqdim etmək; 
 • Fövqəladə vəziyyət zamanı FMV-lərin paylanma məntəqəsinin yaradılmasını təşkil etmək; 
 • MM qüvvələrinin iştirakı ilə mühafizə qurğularını hazır vəziyyətə gətirmək; 
 • İdarəetmə məntəqəsini işə hazırlanması qarşılıqlı əlaqə ilə fəaliyyət göstərən MM obyektinin qüvvələri ilə rabitəni yoxlamaq;
 • Sahənin balansında olan MM əmlakının müvafiq normalara uyğun qorunub saxlanmasını təmin etmək; 
 • MM üzrə qabaqcıl təcrübəni öyrənilməsimək və tətbiq etmək; 
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitariya və yanğından mühafizənin norma və qaydalarına riayət etmək.

RequirementsRelated vacancies