STP Global Cable

Müfəttiş

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
22.01.24 - 21.02.24

Working conditions

 • Əməyin mühafizəsi tələblərinə və qaydalarına riayət olunmasına nəzarət;
 • İşçilərə fərdi mühafizə vasitələrinin, xüsusi geyimlərin və ayaqqabıların verilməsini təşkil etmək və nəzarət etmək;
 • Əməyin mühafizəsi üzrə ilkin, dövri, plandankənar və planlı təlimatların keçirilməsi;
 • Aşkar edilmiş pozuntularının qeydiyyatı, onların aradan qaldırılmasına nəzarət və qeydiyyatın aparılması;
 • İş sahələrində SƏTƏM üzrə təftiş keçməli;
 • Müəssisənin qanunvericilik, İSO 45001:2018, İSO 14001:2015 standartlarına uyğun fəaliyyət göstərməsi üçün dəstək və tövsiyyələr verməli;
 • Potensial təhlükələrin müəyyən edilməsi zamanı dəstək və tövsiyyələrini verməli;
 • Risklərin dəyərləndirilməsi zamanı tövsiyə və rəy vermək;
 • İnsidentlərin təhqiqatı zamanı yaxından iştirak etmək;
 • SƏTƏM üzrə audit zamanı dəstək vermək;
 • Ətraf mühit aspektlərinin təsirlərinin dəyərləndirilməsi zamanı dəstək vermək;
 • Yaxşılaşdırma üçün imkanlar üzrə tövsiyələr vermək.

Requirements

 • SƏTƏM qaydalarının tətbiqi baxımından qətiyyətlilik, məsuliyyət, ünsiyyətçilik və insanlarla rahat münasibət qurma bacarığı olmalı;
 • Təhlükəsiz iş üzrə və risk dəyərləndirilməsi üzrə metodlarına hakim olmalı;
 • İxtisas üzrə diplom və ya sertifikatlara (İSO 14001:2015, İSO 45001:2018, İOSH, NEBOSH) sahib olmalı;
 • Stresə davamlı, dürüst və analitik düşünmə bacarığı olmalıdır;
 • İşində dəqiq və detallara fikir vermə qabiliyyətinə malik olmalıdır;
 • Vakansiya ilə maraqlanan şəxslər https://stpcareer.com/vakansiya-haqqinda/119 linkinə keçid edərək müraciət edə bilər.


Related vacancies