Azerconnect LLC

Kiber təhlükəsizlik sistemləri üzrə administrator

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
06.05.23 - 05.06.23

Working conditions

 • Bütün növ mediadan istifadə etməklə, transfer proqramı daxilində məlumat mübadiləsinin tam spektrində məlumat mübadiləsi aparan cihaz, proqram və əməliyyat sistemləri daxil olmaqla Informasiya təhlükəsizliyi mühitində şəbəkə qurğularını quraşdırmaq, konfiqurasiya etmək, sınaqdan keçirmək və idarə etmək;
 • Məlumat və informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyini dəstəkləmək;
 • Şəbəkə müdaxiləsinin günahkarlarını aşkar etmək üçün ən yaxşı üsulları müəyyən etmək üçün qeyd sənədləri, sübutlar və digər məlumatların təhlilini aparmaq;
 • Kompleks kompüter proqramları və şəbəkələri ilə əlaqəli cinayət əməllərinin geniş miqyaslı araşdırmalarını aparmaq;
 • İxtisaslaşdırılmış kibermüdafiə proqramları üçün qaydaların və imzaların yenilənməsini idarə etmək üçün müəssisə şəbəkəsinin müdafiə analitikləri ilə koordinasiya etmək;
 • Müəssisə daxilində ixtisaslaşdırılmış müəssisə şəbəkəsi müdafiəsi sistemləri üçün risklərin idarə edilməsi, icazəsi və avtorizasiya tələbləri həyata keçirmək, onlara dair qeydləri sənədləşdirmək;
 • Xüsusi müəssisə şəbəkəsi müdafiə tətbiq və sistemlərinin  quraşdırılması, konfiqurasiya, təmir, ehtiyat və bərpa daxil olmaqla inzibatçı əməliyyatlarını həyata keçirmək;
 • İnsidentlərə cavab olaraq icraat və nəzarət funksiyalarını yerinə yetirmək;
 • İnformasiya təhlükəsizliyi sistemlərin və DevSecOps sistemlərinin inteqrasiyasını, testi, əməliyyatları, istismarını və təhlükəsizliyini təmin etmək;
 • Müəssisə daxilində təhdid və yumşalma strategiyalarını əlaqələndirmək;
 • Mərkəzləşdirilmiş kriptoqrafik əsas idarəetmə meanizmini yaratmaq;
 • Kiber mühit zəifliklərini istismar etmək və ya yüngülləşdirmək üçün yeni qabiliyyət inkişafı üçün fürsətlər tapmaq üçün funksional və təhlükəsizliklə əlaqəli xüsusiyyətləri müəyyən etmək.

Requirements

 • Dil bilikləri: Azərbaycan və ingilis dilləri;
 • Kompüter şəbəkəsi anlayışları və protokolları və şəbəkə təhlükəsizliyi metodologiyaları haqqında biliklər;
 • Kiber təhdidlər və zəifliklər haqqında biliklər;
 • Zəifliklərin skan edilməsi və təhlükəsizlik sistemlərində zəifliklərin tanınması bacarığı;
 • Şifrələmə alqoritmlərini bilmək;
 • Kriptoqrafiya və kriptoqrafik açarların idarə edilməsi konsepsiyaları haqqında biliklər;
 • Verilənlər bazası sistemləri haqqında biliklər;
 • Əməliyyat sistemləri üzrə biliklər;
 • Təhlükəsizlik idarəçiliyində əsas anlayışlar haqqında bilik;
 • Təhlükəsizlik sisteminin dizayn alətləri, metodları və texnikaları haqqında biliklər;
 • Əsas telekommunikasiya anlayışlarını bilmək;
 • İnformasiya təhlükəsizliyi prinsipləri və prinsiplərinə əsaslanan təhlükəsizlik nəzarətlərinin layihələndirilməsi bacarığı;
 • Təhlükəsizlik sistemlərinə giriş nəzarətlərini təkmilləçdirmə və tətbiq etmək bacarığı;
 • Zəiflikləri müəyyən etmək üçün şəbəkə təhlili alətlərindən istifadə etmək bacarığı;
 • Yerli ixtisaslaşdırılmış sistem tələblərini bilmək;
 • Topologiya, protokollar, komponentlər və prinsiplər daxil olmaqla şəbəkə təhlükəsizliyi arxitekturası konsepsiyaları haqqında biliklər;
 • İstifadəçi adlarını idarəetmə sistemini inkişaf etdirmək və tətbiq etmək bacarığı;
 • İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq sertifikatlar arzu olunandır.


This job has expired

Related vacancies