Matanat A

Keyfiyyətin idarəolunması şöbəsinin rəhbəri

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
06.05.24 - 05.06.24

Working conditions

 • Tabeliyində olan işçilərin işinə nəzarət etmək, yönəltmək və məsuliyyətləri təyin etmək;
 • Audit nəticələrini hazırlamaq və rəhbərliyə təqdim etmək;
 • Audit layihələri üzrə layihə və yekün hesabatların hazırlanması;
 • Şöbənin fəaliyyəti haqqında icmal hesabatların hazırlanması;
 • Rəhbərlik tərəfindən verilən digər tapşırıqları yerinə yetirmək;
 • Keyfiyyət idarəetmə sisteminin işlənib hazırlanması və saxlanması;
 • Prosedur və təcrübələrin ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 standartına uyğunluğunu təmin etmək;
 • Keyfiyyətin idarə edilməsi prosedurlarının işlənib hazırlanması, yenidən nəzərdən keçirilməsi və təkmilləşdirilməsi;
 • Audit və monitorinq;
 • Proseslərin və prosedurların ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaq üçün daxili auditlərin planlaşdırılması və aparılması;
 • Audit və monitorinqlərin nəticələrinin təhlili, təkmilləşdirilməsi lazım olan sahələrin müəyyən edilməsi;
 • Kadr hazırlığı və dəstəyi;
 • Keyfiyyət məsələləri və ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 prosedurları üzrə işçilər üçün təlim və seminarların keçirilməsi;
 • Sertifikatlaşdırma orqanları və digər kənar maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqə;
 • Keyfiyyətin yüksəldilməsi üzrə layihələrin təşəbbüskarı olmaq və onlara rəhbərlik etmək;
 • Keyfiyyət idarəetmə sisteminin səmərəliliyinin daimi təhlili və təkmilləşdirmələrin həyata keçirilməsi.

Requirements

 • Kompüter bacarıqları: MS Office üzrə qabaqcıl kompüter bacarıqları və keyfiyyətin idarə edilməsi üzrə ixtisaslaşdırılmış proqramlarda biliklər;
 • Dil bilikləri: İşgüzar Azərbaycan və İngilis dillərini mükəmməl bilmək;
 • ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 standartları və keyfiyyətin idarə olunması prosesləri haqqında dərin biliklər;
 • Təşkilat daxilində prosesləri inkişaf etdirmək və optimallaşdırmaq bacarığı;
 • Təlimatların, prosedurların və keyfiyyət siyasətlərinin yaradılması və saxlanması daxil olmaqla, sənədləşdirmə bacarıqları;
 • Liderlik və kadr idarəetmə bacarıqları;
 • Əla ünsiyyət bacarıqları;
 • İstehsal sektorunu tənzimləyən normativ sənədləri bilməsi arzuolunandır;
 • Müstəqil və komandada işləmək bacarığı;
 • Mütəşəkkil və detallara diqqət;
 • Problemləri təhlil etmək və həll etmək bacarığı;
 • Kommersiya mühitində idarəetmə prinsiplərini mükəmməl başa düşmək;
 • Six Sigma, Lean Manufacturing kimi keyfiyyətli alətlər haqqında bilik üstünlükdür;
 • Kadrların hazırlanması və inkişafı üzrə təcrübə üstünlükdür.


Related vacancies