SOCAR

Kapitan

1247 ₼
Full-time
Baku, Azerbaijan
03.06.24 - 03.07.24

Working conditions

 • Gəminin (sualtı kabellərin çəkilməsi üzrə ixtisaslaşdırılmış kərəcə və ya barja) qəbul edilməsi və təhvil verilməsi;
 • Gəminin istismara buraxılması (istismardan çıxarılması) və üzməyə hazırlanması;
 • Yüklərin gəmiyə qəbul edilməsi;
 • Gəminin idarə edilməsi;
 • Fövqəladə hallarla mübarizə aparılması;
 • Gəminin limanda dayanması;
 • Gəminin təmir edilməsinə nəzarət.

Requirements

 • Daxili dəniz nəqliyyatının əsasnaməsini;
 • Özü yeriməyən gəmilərə aid gəmiçilik tərəfindən təsdiq olunmuş əmr və sərəncamları;
 • Barjaların (kərəçələrin) texniki istismar və saxlanma qaydalarını;
 • Yüklənmə, təmizlənmə və suyun boşaldılması işləri zamanı texniki şərtləri, təlimatları;
 • Barjaların (kərəçələrin) mexanizmlərinin, avadanlıqlarının və sınaq qurğularının istismarı qaydalarını;
 • Barjaların (kərəçələrin) təmirə ehtiyacı olduqda sifarişin tərtib edilməsi, verilməsi qaydalarını;
 • Əməyin mühafizəsi, istehsalat sanitariya, yanğından mühafizə, ətraf mühitin qorunması qaydalarını.