Azərbaycan Dəmir Yolları
By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
05.06.24 - 05.07.24

Working conditions

  • ADY-nin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri və prioritetləri nəzərə alınmaqla, ADY-nin struktur bölmələri və strukturuna daxil olan qurumlardan əldə edilmiş layihə təklifləri əsasında İnvestisiya Proqramının hazırlanmasında iştirak etmək;
  • ADY-nin investisiya layihələrinin idarə edilməsi üzrə ADY daxilində və dövlət qurumları qarşısında hesabatlılığı təmin etmək, elektron və yazılı məlumat bazasının yaradılmasını, məlumatların müvafiq dövriyyəsini və mütəmadi olaraq yenilənməsini təmin etmək;
  • Layihələrin icrası zamanı yaranmış risklərə dair müvafiq hesabatlar hazırlanmaq;
  • İnvestiya planlaşdırılmasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində ən son müsbət təcrübələrin öyrənilməsi məqsədilə araşdımalar aparmaq.

Requirements

  • Azərbaycan Respublikasının maliyyə və investiya sahəsində qanunvericiliyi;
  • Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair biliklər;
  • Problem həlletmə;
  • Keyfiyyət yönümlülük;
  • Analitik düşüncə.