Evrascon

Fəhlə

By agreement 56
Full-time
Baku, Azerbaijan
03.07.24 - 02.08.24

Working conditions

  • Armatur poladların qəfəslərə və qalaqlarla yığılması;
  • Əl dəzgahlarında armatur poladın kəsilməsi,əyilməsi, sadə yastı karkasların bağlanması;
  • Karkas, tor və qabaqcadan gərginləşdirilmiş mil və dəstələrdən aşırımlı körpü tikililəri armaturun quraşdırılması;
  • Xüsusi mürəkkəb fəza armatur, karkas, armoqəlib-blok və fermopaketlərin yığılma və quraşdırılması.

Requirements

  • Yaş: 25-55;
  • Məsuliyyətli, nizam-intizamlı, dəqiq, çevik, diqqətli.
  • Fiziki cəhətdən sağlam.


Related vacancies