Cybernet LLC

DevOps üzrə aparıcı mütəxəssis

By agreement
Full-time
Baku, Azerbaijan
06.05.24 - 05.06.24

Working conditions

 • Microservis arxitekturalı sistemdə avtomatlaşdırılması və xətaların aradan qaldırılması;
 • İnformasiya sistemlərində yenilənmələrin və düzəlişlərin yerləşdirilməsi;
 • Production sistemlərin xətalarının kök səbəblərinin təhlilinin aparılması və aradan qaldırılması;
 • Texniki məsələlərin araşdırılması və həll edilməsi;
 • Vizuallaşdırmanı avtomatlaşdırmaq üçün skriptlərin hazırlanması;
 • Sistemdə nasazlıqların aradan qaldırılması və texniki xidmət üçün dizayn prosedurları və qaydalarının yaradılması;
 • İnformasiya və kommunikasiya sistemlərinin fasiləsiz işinin təmin olunması;
 • İnformasiya və kommunikasiya sistemlərinin fasiləsiz işinin təmin olunması məqsədilə monitorinq üçün lazım olan proqram təminatının qurulması;
 • Serverlərin əlavə olunması, hər bir server üçün riskli hesab olunan parametrlərin yoxlanılması üçün “template”lərin (yoxlanılacaq göstəricilər) əlavə olunması;
 • Monitorinq sistemi tərəfindən mail vasitəsilə daxil olan xəbərdarlığa əsasən fasiləsiz işin təmin edilməsi məqsədilə baş verə biləcək problemlərin aşkar edilməsi, qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi və nəticə barədə hesabatın hazırlanması;
 • İnformasiya sistemlərinin məlumatlarının və proqram təminatlarının ehtiyyat sürətlərinin yaradılması;
 • İnformasiya sistemlərinin məlumatlarının və proqram təminatlarının ehtiyat surətlərinin alınması üçün lazımi proqram təminatının qurulması, ehtiyat surətlərini çıxardacaq serverlərin təyin olunması və əlavə olunuması;
 • Tələbə əsasən aylıq, həftəlik və gündəlik surətlərin çıxarılması və həmin surətlərə nəzarət edilməsi;
 • İşin tamamlanması haqqında məlumatın verilməsi;
 • İnformasiya sistemlərinə aid olan proqram təminatlarının qurulması;
 • İnformasiya sistemi və infrastrukturunda sistem inzibatçılığı ilə bağlı tələb olunan texniki sənədlər, hesabatlar və sxemlərin hazırlanması;
 • Skriptlərin işlənilməsi, modullarda edilən dəyişiklərə əsasən deployların olunması.

Requirements

 • Təcrübə: Müvafiq sahə üzrə ən azı 3 il iş təcrübəsi mütləqdir;
 • Dil bilikləri: İngilis dili və rus dili səlis səviyyədə;
 • Cİ/CD axınları üzrə dərin təcrübə, tətbiqi və prakitiki billiklər (Jenkins, Teamcity, Gitlab-CI, etc);
 • Linux əməliyat sistemi üzrə quraşdırılma və proseslərin avtomatlaşdırılması təcrübəsi;
 • DevOps Tools - K8s/Nomad, Git, Vault, Consul, Gitlab CI/CD, Terraform, Ansible texnologiyaları üzrə geniş biliklər və iş təcrübəsi;
 • Kubernetes üzrə dərin biliklər və ən azı prod mühitdə 1 il iş təcrübəsi;
 • Container-lər üzrə dərin biliklər (Docker, Docker Compose, Kubernetes, CRİO);
 • Web Server-lər üzrə dərin biliklər (Nginx, Apache, Tomcat, etc.);
 • Virtuallaşdırma üzrə təcrübə (Vmware, Proxmox, Hyper-V və s.);
 • Monitoring üzrə təcrübə (Zabbix, Prometheus, Grafana, PRTG, etc);
 • “Scalable server-side architecture” üzrə dərin anlayış;
 • Kompüter şəbəkələri üzrə biliklər;
 • Komandada işləmək bacarığı.


This job has expired