SOCAR

Böyük iş icraçısı

1344 ₼
Full-time
Baku, Azerbaijan
07.03.23 - 06.04.23

Working conditions

 • Tikinti quraşdırma işlərində işçilər tərəfindən aparılan bütün işlərə rəhbərlik edərək nəzarətin həyata keçirilməsi;
 • Sahəyə aid müvafiq sənədlərin və hesabatların hazırlanması;
 • Yerinə yetirilmiş iş və xidmətlər barədə aktın hazırlanmasında iştirak edilməsi;
 • Gün ərzində görülmüş işlər barədə məlumatların hazırlanması;
 • Sahəyə aid müvafiq sənədlərin (akt, təqdimat, arayış, xidməti yazı) hazırlanmasında iştirak edilməsi;
 • Sahənin işinə dair aylıq, rüblük, illik hesabatların hazırlanmasında iştirak edilməsi;
 • İzahatlar və araşdırmalar əsasında qəza dayanması səbəblərinin araşdırılması barədə aktın hazırlanmasında iştirak edilməsi;
 • Sınaq işlərinin aparılmasında müvafiq qaydada iştirak edilməsi;
 • Avadanlıqların pasportlarında və digər təlimatlarda göstərilən sınaq vaxtlarının nəzarətdə saxlanılması və sınağı aparılacaq avadanlıqlar barədə sahənin müvafiq işçilərinə məlumatın verilməsi;
 • Avadanlığın sistemdən ayrılması və sınağa hazırlanmasına rəhbərlik edilməsi;
 • Müvafiq standartlara uyğun rəngləmə və izoləedilmə işlərinin keyfiyyətinin iş yerində yoxlanması;
 • Təmir edilmiş avadanlıqların iş yerində sınaqdan keçirilməsində və sınaq aktlarının tərtib olunmasında iştirak edilməsi;
 • Sınaqdan keçməyən avadanlıqların təmirə göndərilməsində iştirak edilməsi.

Requirements

 • Təhsil: Ali;
 • Təcrübə: Müvafiq sahə üzrə 2 il;
 • 4 sertifikat müvafiq ixtisas kursu;
 • Üzmə bacarığı haqqında sənəd;
 • Dürüstlük;
 • Etik davranış;
 • Səlahiyyətvermə;
 • İşçiləri inkişaf etdirmə;
 • Məsuliyyət;
 • Nizam-intizam;
 • Peşəkarlıq;
 • İş növləri və peşələr üzrə ƏMTT təlimat;
 • Yanğının söndürülməsi üsulları;
 • Yanğınsöndürmə avadanlığından istifadə qaydaları;
 • Tikinti istehsalatının tәşkili vә texnologiyasını;
 • Tikilmәli obyektlәrin layihә-smeta sәnәdlәrini;
 • Tikinti norma vә qaydalarını;
 • Tikinti quraşdırma işlәrinin aparılması vә qәbuluna qoyulan texniki şәrtlәri;
 • Sifarişçilәr vә ya xüsusi tapşırığı yerinә yetirәn tәşkilatlarla qarşılıqlı münasibәtlәrin qaydasını;
 • Әmәyin mühafizәsi, tәhlükәsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası vә yanğından mühafizә norma vә qaydalarını bilməli.


Related vacancies