SOCAR

Böyük geoloq

1344 ₼
Full-time
Hajigabul, Azerbaijan
23.04.24 - 23.05.24

Working conditions

 • Mədən - geofiziki işlərə (perforasiya, ölçmə işlərin aparılmasına və s.) nəzarət etmək;
 • Quyuların sınağı və mənimsənilməsi işlərinə nəzarət etmək;
 • Quyunun ləğvi və konservasiyaya qoyulması prosesinə nəzarət etmək;
 • Qazma zamanı qaz - karotaj stansiyalarının avadanlıqlarına nəzarət etmək;
 • Mədən - gefoziki işlərlə əlaqəli geoservislərin texniki vəziyyətinə nəzarət etmək;
 • Müqavilə bağlanan şirkətlərin süxur nümunələrinin götürülməsinə nəzarət etmək;
 • Geoloji materialların təhvil - təslim işlərində iştirak etmək;
 • Sahəvi, müfəssəl mühəndisi - geoloji və struktur xəritəalma üçün qazma gəmiləri vasitəsilə qazma işlərinə nəzarət etmək;
 • Yerinə yetirilən geofiziki - tədqiqat işlərinin (seymsik, qraki - kəşfiyyat və s.) icrasının yoxlanmasını təmin etmək;
 • Axtarış - kəşfiyyat quyularında qazma, mədən - geofizika tədqiqatı və partlayış - atma işləri apararılarkən fontan təhlükəsizliyi üzrə keçirilən tədbirlərə nəzarət etmək;
 • Mədən geofizikası tədqiqatı partlayış - atma işləri aparılarkən təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət olunmasına nəzarət etmək;
 • Müvafiq sahə üzrə elmi - tədqiqat işlərinin cari və perspektiv planlarının tərtib olunmasında iştirak etmək;
 • Yeni yataqların kəşfiyyatı və kəşfiyyat qazmasının davam etdirilməsi layihələrinin baxılmasında iştirak etmək;
 • Kəşfiyyat işləri üzrə təşkilatların fəaliyyətlərinin təhlili və yaxşılaşdırılması üzrə təkliflərin verilməsini təşkil etmək.

Requirements

 • Quyularda aparılacaq geofiziki tədqiqat işlərini;
 • Yataqlardan hasil olunan neftin, qazın və suyun qeydiyyatını aparmağı;
 • İstismar quyularının qazılması üçün məlumatların verilməsi və qazılmasına nəzarət;
 • Kəşfiyyat quyularının qazılmasına nəzarət;
 • Quyularda aparılacaq perforasiya işləri, II təsir və III təsir üsullarının tətbiqi və ona nəzarət;
 • Quyuların izolə ləğv edilməsi, konservasiyaya qoyulması və bir horizontdan digər horizonta qaytarılması üçün sənədlərin hazır olunub təsdiq edilməsi qaydalarını;
 • Lay sularının utilizasiyasını;
 • Struktur xəritə-profillər, izobar və izotermik xəritələrin qurulmasını;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və normalarını;
 • Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə qanunvericiliyin əsaslarını;
 • Hidrodinamiki və mədən-geofiziki işləri;
 • Neftin, qazın və suyun fiziki-kimyəvi analizini;
 • Neft Sənayesində Əməyin mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemin.
 • Vakansiya ilə maraqlanan şəxslər https://careers.socar.az/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_applwizard?PARAM=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9OEEyQkYxOTkxNjAyMUVERjgwQTYxM0YwMDAwMUMwNzY%3d&sap-wd-configid=ZHCM_WDC_RCF_APPLWIZARD_DEF&sap-theme=sap_bluecrystal&sap-client=600&sap-language=AZ&SAP-THEME=sap_bluecrystal# linkinə keçid edərək müraciət edə bilər.


Related vacancies