Sağlam Ailə

Baş mühasib

By agreement 68
Full-time
Baku, Azerbaijan
28.06.24 - 28.07.24

Working conditions

 • Müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin mühasibat uçotu və hesabat sənədlərində əks etdirilməsi üzrə fəaliyyəti təşkil və nəzarət edir;
 • Müəssisə tərəfindən həyata keçirilən bütün maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsini, mühasibat-maliyyə hesabatlarının müəyyən edilmiş müddətdə tərtib və təqdim edilməsini təşkil və nəzarət edir;
 • Daxil olan və çıxan pul vəsaitinin uçotunu, mühasibat uçotu hesablarında onların hərəkətini, istehsal dövriyyəsini və xərclərini, xərclər smetasının hazırlanmasını, məhsulun satışını, iş və xidmətlərin yerinə yetirilməsini, maliyyə, hesabat və kredit əməliyyatlarının uçotunu təşkil və nəzarət edir;
 • Məhsulun, iş və xidmətlərin maya dəyəri hesabatının iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış tərtibini, əmək haqqının ödənilməsi hesablarını, dövlət büdcəsinə məcburi ödəmələri, dövlət sosial sığorta fonduna ayırmaları, digər ayırmaları tərtib və nəzarət edir;
 • İlkin mühasibat sənədlərinin, hesablaşmaların və ödəniş öhdəliklərinin hazırlanmasına, əmək haqqı fondunun sərf olunmasının, əmtəə mal qiymətlilərinin və əsas fondların inventarizasiyasının aparılmasına nəzarət edir;
 • Müəssisə adından ödəmə aparılarkən köçürmə ərizələrinin, ödəmə sifarişlərinin və digər sənədlərin düzgün hazırlanmasına nəzarət edir;
 • Mühasibatlıq fəaliyyəti ilə bağlı arxivləşdirməni təşkil edir;
 • Mühasibatlıq üzrə keyfiyyətli xidmətin göstərilməsini təmin edir;
 • Şöbənin işinin perspektiv və cari planlarını işləyib hazırlayır, bu planların yerinə yetirilməsinə nəzarəti həyata keçirir, habelə Departamentin rüblük, yarımillik və illik hesabatlarının hazırlanmasında iştirak edir;
 • Departamentin digər şöbələri ilə fəaliyyətini koordinasiya edir, onların işdə qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir;
 • Şöbə işçilərinin işinə müntəzəm nəzarəti həyata keçirir;
 • Şöbə işçiləri tərəfindən öz vəzifə öhdəliklərinin və daxili əmək intizamı qaydalarının təmin edilməsi üzrə tədbirlər görür;
 • Rəhbərliyin təyin etdiyi vaxtlarda əmək fəaliyyəti ilə bağlı hesabatları təqdim edir.

Requirements

 • Təhsil: Ali iqtisadi təhsil;
 • Təcrübə: Aidiyyatı sahədə 5 ildən artıq iş təcrübəsi;
 • Kompüter bacarıqları: MS Office və ERP proqramlarından istifadə etmək bacarığı; 
 • Stresədavamlı, məsuliyyətli, diqqətli, komandada işləmə bacarığı;
 • Vergi və əmək qanunvericiliyini yüksək səviyyədə bilməli;
 • Mühasibat uçotunun Beynəlxalq standartlarını bilməli (sertrifikatın olması arzuolunandır);
 • Peşəkar mühasib sertifikatına (PMS) malik olması mütləqdir.


This job has expired

Related vacancies