Agro Dairy

Aqronom

By agreement 64
Full-time
Baku, Azerbaijan
10.07.24 - 09.08.24

Working conditions

 • Aqronom Əkinçilik xidməti üzrə menecerə heabat verir;
 • Torpağın əkin üçün hazırlanması işlərinin icrasına həyata keçirir;
 • Səpinin optimal müddətdə keyfiyyətlə aparılmasını təmin edir;
 • Təhkim olunan ərazilərin növbəli əkin planını tərtib edib xidmət rəhbərinə təqdim edir;
 • Tərtib olunan əkin planı üçün tələb olunan normativləri tərtib edib xidmət rəhbərinə təqdim edir;
 • Bitkilərin vegetasiya dövründə tələb olunan aqrotexniki tədbirlərin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsini təmin edir;
 • Əkin sahələrində daim müşahidələr apararaq zərərvericilər, xəstəliklər və alaq otları yayılmış sahələrin yerlərini, onların yayılma dərəcələrini müəyyənləşdirir və xidmət rəhbərinin göstərişi ilə mübarizə tədbirlərini həyata keçirir;
 • Pestisidlərdən səmərəli istifadəni, saxlanmasını və daşınmasına nəzarət edir;
 • Ərazilərin suvarılmasını və nəzarət işini təşkil edir;
 • Kənd təsərrüfatı texnikasından səmərəli istifadə olunmasını təmin edir;
 • Yerinə yetirilən işlərin vaxtında və keyfiyyətli görülməsini təmin edir və xidmət rəhbərinə gündəlik hesabat verir;
 • Aqronomiyaya aid bütün sənədlərin tərtib olunmasında və hesabatların verilməsində iştirak edir;
 • Biçin prosesi və keyfiyyətli məhsul yığımını təmin edir;
 • Tabeçiliyində olan işçi heyətinin performans göstəricilərinin yüksəldilməsinə məsuldur, işçi heyətini idarə edir;
 • 6 günlük iş həftəsi.

Requirements

 • Təhsil: Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə ali təhsil;
 • İş təcrübəsi: 2 il;
 • Kompüter  biliyi, MS Office (Excel, Word, Outlook);
 • Aqrotexniki tədbirlərin görülməsi, istehsal olunan məhsulun həcminin artırılması və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, xəstəliklər və zərərvericilərlə qarşı mübarizənin aparılması üçün ilkin bilik və təcrübəyə malik olmaq.