AzərEnerji ASC

Aparıcı iqtisadçı

1040 ₼
Full-time
Astara, Azerbaijan
18.01.24 - 17.02.24

Working conditions

 • Stansiyanın təsərrüfat-maliyyə,istehsalat fəaliyyətinin prespektiv illik və aylıq operativ plan layihələrinin tərtibi üçün ilkin məlumatların hazırlanması;
 • Stansiyanın enerji istehsalındakı fəaliyyətində dayanıqlı və rentabelli iş əmsalının qaldırılması ilə əlaqədar keyfiyyətli və sərfəli olan təhlillər aparılması;
 • Əmək və maliyyə xərclərinin hesablamalarının yerinə yetirilməsi;
 • Aylıq və illik hesabatların hazırlanması;
 • Müxtəlif dövrlər ərzində gəlir və xərclərin analizi, seqmentasiyası;
 • İstilik enerjisi istehsalının maya dəyərinin plan kalkulyasiyasının hesablanması, istehsalat xərclərinin müəyyən edilməsi, xidmətlərin maya dəyəri kalkulyasiyasının hesablanması
  İstilik enerjisi istehsalına yanacağın xüsusi sərfiyyatının, elektrik enerjisi, qaz və su sərfiyyatı tələbatının proqnoz göstəricilərinin hazırlanması.

Requirements

 • Maliyyə hesabatlarına dair biliklər (MHBS);
 • Maliyyə analitikası, büdcə hazırlanması və nəzarəti üzrə biliklər;
 • Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyində maliyyə uçot və iqtisadi sahədə qəbul edilmiş qanun və qaydalar;
 • Hesablama işinin qaydasını, aylıq və illik statistik maliyyə uçot hesabatlarının tərtib olunma qaydaları;
 • Ştat vahidlərinin analiz edilməsi;
 • Maliyyə dövri hesabatları.
 • Vakansiya ilə maraqlanan şəxslər http://ir.azerenerji.gov.az/apply/44 linkinə keçid edərək müraciət edə bilər.


This job has expired