SOCAR

Tədris resursları üzrə aparıcı mütəxəssis (neftin, qazın emalı və kimya)

2183 ₼ 295
Tam iş günü
Bakı, Azərbaycan
01.07.24 - 31.07.24

İş haqqında məlumat

 • Şöbənin işi ilə əlaqədar müvafiq sənədləri hazırlamaq və şöbə rəisinə təqdim etmək;
 • Şöbənin işi ilə bağlı müraciətlərin araşdırılması, qeydlərin aparılması, sənədləşmə, qovluqlaşdırma və müvafiq qaydada saxlanılması üçün arxivə verilməsi işini yerinə yetirmək;
 • Müasir təlim texnologiyalar üzrə beynəlxalq təcrübəni öyrənməklə bu istiqamət üzrə müvafiq tövsiyələrin hazırlanmasında iştirak etmək;
 • Tədris prosesinin elektron dərslik və dərs vəsaitləri ilə, informasiya materialları ilə təmin edilməsi, tədris proqram sənədlərinin və metodiki materialların işlənib hazırlanmasında iştirak etmək;
 • Fənlərin dövlət standartları səviyyəsində tədrisinə nail olmaq üçün təşkilati tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
 • Təlim - tədris mərkəzlərində imtahan materiallarının və suallarının hazırlanmasında və müxtəlif ixtisaslardan olan mütəxəssislərlə birlikdə iştirak etmək;
 • Metodiki kabinet və Tədrisin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi ilə birlikdə açıq dərslərdə iştirak etmək və tədrisdən öncə tədris materiallarının yoxlanılmasında iştirak etmək;
 • Təlim və tədris işinin təşkilində təlim-tədris mərkəzlərinin mütəxəssislərinə zəruri kömək göstərmək. 

Tələblər

 • Azərbaycan Respublikasının “Təhsil Qanunu”nu, təhsillə bağlı qanunvericilik aktlarını;
 • Öz vəzifə borcları çərçivəsində təlimlə bağlı tətqiqatların nəticələrini;
 • Həmçinin təhsilə dair əmək qanunvericiliyinin əsaslarını, əmək haqqı və maddi maraqlandırma formaları haqqında mövcud əsasnamələri;
 • İstehsalın ümumi xüsusiyyətlərini;
 • Neftin və qazın fiziki və kimyəvi xassələrini;
 • Neft, qaz və kimya sənayesində istifadə olunan maddələrin fiziki-kimyəvi xassələrini;
 • Texnoloji avadanlıqlar, kalonlar, tutumlar, sobalar, istilikdəyişdiricilər, su və hava soyuducularının təyinatı;
 • Quruluşu və iş prinsiplərini müəyyən etməyi;
 • Kritik avadanlıq parametrlərini;
 • Texnoloji prosesin mahiyyətini, texnoloji prosesin parametrlərini və prosesin tənzimlənmə qaydalarını;
 • Adsobrsiya, absorbsiya və desorbsiya;
 • Texnoloji reqlament, texnoloji rejim normaları;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarını.
 • Vakansiya ilə maraqlanan şəxslər https://careers.socar.az/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_posting_apply?PARAM=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9OEEyQkYxOTkxNjAyMUVERjhERjNENURFQzg4RTQzQkYmY2FuZF90eXBlPUVYVA%3d%3d&sap-theme=sap_bluecrystal&sap-client=600&sap-language=AZ&SAP-WD-CONFIGID=ZHCM_WDC_ERC_UNREG_DEF# linkinə keçid edərək müraciət edə bilər.