Aztelekom

SƏTƏM sektoru müdiri

Ə/h razılaşma ilə 58
Tam iş günü
Sumqayıt, Azərbaycan
25.06.24 - 25.07.24

İş haqqında məlumat

 • SƏTƏM sektorunu idarə edir və ümumi rəhbərliyi həyata keçirir, tabeliyində olan əməkdaşlar arasında müvafiq vəzifə təlimatlarına uyğun olaraq iş bölgüsünü aparır;
 • Müəssisədə qəzaların, peşə xəstəliklərinin və xəsarətalmaların qarşısının alınmasına yönəlmiş hüquqi, təşkilati-texniki, sanitariya-gigiyenik, sosial-iqtisadi və müalicəvi-profilaktik tədbirlərin icrasını təmin edir;
 • Əməyin mühafizəsi ilə əlaqadar sanitar-gigiyena norma və qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət edir və lazımi tövsiyələr verir;
 • İşçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin olunmasına nəzarət edir;
 • Filial işçiləri tərəfindən Sağlamlıq, Əmək Qanunvericiliyi, Ətraf Mühitin Mühafizəsi və Yanğından Mühafizə tələblərinə riayət edilməsinə nəzarət edir;
 • Yanğın təhlükəsizliyi tədbirlərinin işlənib hazırlanmasında, profilaktik tədbirlərin həyata keçirməsində şöbələr üzrə SƏTƏM mühəndislərinə metodiki köməklik göstərir və lazım gəldikdə metodiki və metodoloji tövsiyələrini verir;
 • Bina, qurğu və avadanlıqların, mexanizmlərin, rabitə dirəklərinin, kabel kanailzasiya qurğularının və digər aparatların texniki vəziyyətinin əməyin təhlükəsizliyi normalarına, qaydalara uyğunluğuna və həmçinin ventilyasiya sistemlərinin, sanitar-məişət otaqlarının vəziyyətinə qulluq olunmasına düzgün nəzarətin aparılmasını yoxlayır;
 • SƏTƏM üzrə aylıq, rüblük, yarımillik və illik statistik hesabatları tərtib edərək, baş idarənin SƏTƏM şöbəsinə vaxtında təqdim edir;
 • Regional filial üzrə yekun illik SƏTƏM planını tərtib edir və baş idarənin SƏTƏM şöbəsinə təqdim edir;
 • SƏTƏM üzrə şöbələrdə aparılan qeydiyyatların (sənədləşmənin) düzgün və vaxtında aparılmasına nəzarət edir;
 • Səlahiyyətləri çərçivəsində yeni qaydaların, prosseslərin, prosedurların, daxili normativ aktların və sahə standartlarının işlənilməsində iştirak edir.

Tələblər

 • Təhsil: Ali texniki təhsilə malik olmalidır;
 • Təcrübə: SƏTƏM üzrə ən az üç il təcrubəsi olmalıdır;
 • Dil bilikləri: Azərbaycan dilini mükəmməl bilməlidir, İngilis və Rus dillərini bilməsi arzu olunandır;
 • Kompüter bacarıqları: MS Office, Outlook, Power Point və ya onu əvəzləyən proqramları mükəmməl bilməlidir;
 • SƏTƏM və yanğın təhlükəsizliyi üzrə qaydaları və normativləri mükəmməl bilməlidir;
 • İşgüzar yazışma qaydalarını bilməlidir;
 • Öz sahasi üzrə təlim-tədris materiallarını və testləri hazırlama bacarığına malik olmalıdır;
 • Peşəkar ünsiyyət bacarıqlarına malik olmalıdır;
 • SƏTƏM və Yanğından Mühafizə üzrə qanunları, qaydaları, normaları və standartlarını, o cümlədən beynəlxalq standartları;
 • Cəmiyyətin Nizamnaməsini və Filialın Əsasnaməsini, əmr və sərəncamlarını;
 • Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat haqqında qanunvericiliyinin əsaslarını və Telekommunikasiya müəssisələrinin fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi aktları;
 • Cəmiyyətin taktiki və strateji təyinatlı sənədlərini;
 • SƏTƏM fəaliyyətinə aid olan bütün Prosedurları, Prosesləri, Qaydaları və Təlimatları;
 • Peşəkar risklərin aşkarlanması, qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi metodları;
 • İş yerlərində əmək şəraitinin öyrənilməsi metodları.


Oxşar vakansiyalar