TVM İnşaat

Sahə rəisi

Ə/h razılaşma ilə
Tam iş günü
Bakı, Azərbaycan
16.08.23 - 15.09.23

İş haqqında məlumat

 • Layihənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinə rəhbərlik edir;
 • Sahədə tikinti-quraşdırma işlərinin texnoloji ardıcıllıqla aparılmasını təmin edir;
 • Tikinti-quraşdırma işlərinin icrasını layihə sənədlərinə, tikinti norma və qaydalarına, texnik şərtlərə, əmək proseslərinin xəritələrinə və digər normativ sənədlərə uyğun təşkil edir;
 • İşin mexanikləşdirilməsi səviyyəsinin yüksəldilməsini, yeni texnikanın tətbiqini, əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsi, tikinti quraşdırma işlərinin maya dəyərinin aşağı salınmasını, materialların qənaətlə işlədilməsi üçün tədbirləri həyata keçirir;
 • İş icraçıları üçün tikinti quraşdırma işlərinin həcmi üzrə istehsalat tapşırıqlarını müəyyən etməklə onların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir; 
 • Subpodrat təşkilatlar üçün iş sahəsi hazırlayır, müqavilə şərtlərinə görə işlərin zamanında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsini tələb edir, onlardan görülmüş işi təhvil alır;
 • Görülmüş işlərin uçotunu aparır, texniki sənədləşməni tərtib edərək müvafiq şöbəyə təqdim edir;
 • Tabeliyində olan işçilər arasında iş bölgüsünü aparır,onların işlərini təşkil edərək nəzarət edir;
 • Tikintidə istifadə olunacaq tikinti materiallarını vaxtında müəyyən edir və zəruri tikinti materiallarının siyahısını təchizat şöbəsinə yönləndirir;
 • Obyektdə anbar təsərrüfatı və maddi sərvətlərin qorunması üzrə mütəmadi yoxlamalar aparmaqla sifarişin düzgün verilməsini izləyir;
 • Rəhbərlik tərəfindən verilən tapşırıqları vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirir.

Tələblər

 • Yaş: 35-55;
 • Təhsil: Ali (sənaye və mülki tikinti ixtisası üzrə);
 • Təcrübə: Müvafiq vəzifə üzrə azı 5 il;
 • Kompüter bacarıqları: MS Office və Autocad proqramında işləmə bacarığı;
 • Ezamiyyələrə hazır olmalı;
 • Komandada işləmə və yüksək idarəetmə bacarığı;
 • Məsuliyyət və punktuallıq;
 • Tikinti sahəsində müasir texnoloji metodların tətbiqi üsullarını;
 • Tikinti istehsalatının təşkili və texnologiyasını, tikilən obyektlərin layihə-smeta sənədlərini;
 • Tikinti-quraşdırma işlərinin icrasına və qəbuluna aid norma və qaydaları, texniki şərtləri;
 • İcra olunan işlər üzrə vahid norma və qiymətləri, əmək haqqının ödənilməsinə aid əsasnamələri;
 • Obyektdə daxili təmir işlərinin norma və tətbiqi üsullarını;
 • İstehsalatın, əməyin və idarəetmənin təşkilinin əsaslarını;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın əleyhinə mühafizənin norma və qaydalarını bilməlidir.


Oxşar vakansiyalar