SOCAR

Qaynaq işləri üzrə mühəndis

1344 ₼
Tam iş günü
Bakı, Azərbaycan
15.03.23 - 14.04.23

İş haqqında məlumat

 • Qaynaq işlərinin icrasına texniki rəhbərlik edilməsi;
 • Qaynaq işlərinin yerinə yetirilməsi və onların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması zamanı əmək sərfinin azaldılmasının təmin edilməsi;
 • Yeni qaynaq avadanlığının tətbiqi, texnologiyanın təkmilləşdirilməsi, zay olmanın aradan qaldırılması və işlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə işlərin aparılması;
 • Əsasnamədən və vəzifə təlimatından irəli gələn vəzifə və funksiyaların yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar rəhbərliyin digər tapşırıqlarının icra edilməsi;
 • Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyinə müvafiq olaraq əmək intizamı, həmçinin əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarına riayət olunması. 

Tələblər

 • Təhsil: Ali;
 • Təcrübə: Müvafiq sahə üzrə 2 il;
 • 4 sertifikat müvafiq ixtisas kursu;
 • Dərketmə, detallara diqqət, dürüstlük, etik davranış, məsuliyyət, mühakimə, nizam-intizam, peşəkarlıq, problem analiz etmə;
 • Azərbaycan Respublikasının icra və sərəncamverici orqanlarının qərar və sərəncamlarını;
 • Qüvvədə olan normativ sənədləri;
 • İstehsalın texnoloji hazırlığı və qaynaq işləri texnologiyasının, habelə icrasının təşkili üzrə metodiki sənədləri və qüvvədə olan normativ-hüquqi aktları;
 • Qaynaq avadanlıqlarının istehsal gücünü, texniki xarakteristikasını, kostruktiv xüsusiyyətlərini və iş rejimini, onun istismar qaydalarını; 
 • Qaynağın metod və üsullarını, texniki sənədlərin işlənilməsi və tərtibi üzrə əsasnamələri, təlimatları və digər aidiyyatlı normativ-hüquqi aktları;
 • Qaynaq işləri üzrə standartları və texniki şərtləri, tikinti norma və qaydalarını;
 • Qaynaq zədələrinin növlərini və onların aradan çıxarılması üsullarını, təlimatları bilməlidir.


Oxşar vakansiyalar