Cronos Construction

Maliyyəçi

Ə/h razılaşma ilə
Tam iş günü
Bakı, Azərbaycan
11.06.24 - 11.07.24

İş haqqında məlumat

 • Maliyyə hesabatlarını (Balans hesabatı, Mənfəət və Zərər hesabatı, Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatı) hazırlamaq;
 • Vergi məcəlləsinin və Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarının tələblərinə uyğun olaraq müəssisənin dəqiq uçotunu qurmaq;
 • Əmək haqqı hesablama cədvəllərini hazırlamaq (əmək haqqıların, məzuniyyət pullarının, son haqq-hesabların, xəstəlik vərəqələrinin hesablanması şərtilə) və əmək haqqlarını ödəmək;
 • Aylıq, rüblük və illik Vergi, DSMF və Statistika hesabatlarını hazırlamaq;
 • Pul vəsaitlərinin, mal-material qiymətlilərinin və əsas vəsaitlərin uçotunu qurmaq, inventarizasiyasını keçirmək və nəticələrə uyğun hesabat hazırlamaq;
 • Elektron Qaimə Fakturaları tərtib etmək və göndərmək;
 • İdxal Gömrük Bəyannamələri əsasında malların maya dəyərini hesablamaq;
 • Mühasibat uçotunun Uçot Siyasəti və Vergi Qanunvericiliyinə əsasən aparılmasını təşkil etmək;
 • Firmadaxili aylıq maliyyə hesabatlarını hazırlamaq;
 • Daxili nəzarət (audit);
 • Vergi risklərini hesablamaq və hesabat hazırlamaq;
 • Məxfilik prinsiplərini pozmamaq.

Tələblər

 • Təcrübə: Minimum 5 il maliyyəçi və ya mühasib təcrübəsi olmalı;
 • Kompüter bacarıqları: 1C 8.3 və ya LOGO mühasibat proqramlarında, Office proqramlarında (Excel, Word və s.) və elektron hesabat proqramlarında (BTP, EVHF, EQF, B1, statistika) yüksək səviyyədə işləmə bacarığı olmalı;
 • Dil bilikləri: Azərbaycan və Rus dillərini yaxşı səviyyədə bilməli (İngilis dilini bilməsi arzuolunandır);
 • Vergi və əmək məcəlləsini, AR qanunvericilik aktlarını və normativ hüquqi sənədləri yaxşı səviyyədə bilməli;
 • Maliyyə balanslarının hazırlanmasında müvafiq təcrübəsi olmalı;
 • Müəssisədə mühasibat uçotunun forma və metodlarını, müxabirləşmələr etməyi bilməli;
 • İlkin sənədləşmələri, əmək haqqı hesablanmasını, dövriyyə cədvəlləri və balans hazırlamağı və onu oxumağı bilməli;
 • Beynəlxalq mühasibat uçotu və maliyyə hesabatları, Beynəlxalq Audit Standartları üzrə iş təcrübəsi arzuolunandır;
 • ACCA, CPA sertifikatlarının olması arzuolunandır;
 • Fikrini izah etmək qabiliyyəti, ünsiyyət yaratmaq və yaranmış problemləri həll etmək bacarığı, fəal və işə planlı yanaşma bacarığı vacibdir.


Oxşar vakansiyalar